Katalogové číslo
Název
Autor
Datace

Tematický celek: Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800