Anděl I

(1684 – 1738)
Název Anděl I
Datování
Provenience z dvojice andělů před poustevnou sv. Jeronýma Na Čihadlech u Lysé nad Labem
Způsob nabytí získáno 1958
Inventární číslo P 3081
Katalogové číslo 16
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 245 cm / šířka 67 cm / Hloubka 70 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, 8
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • KAT. NG 1988a, 143
  Jiří Kotalík (ed.), Die Nationalgalerie in Prag I, Prag 1988.
 • Bareš 1905, 19
  František Bareš, Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. XXI: Politický okres Mladoboleslavský, Praha 1905
 • Bašta 2011, 21
  Petr Bašta, Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka, Praha 2011
 • Benedikt 1923, 304
  Heinrich Benedikt, Franz Anton Graf von Sporck (1662–1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen, Wien 1923
 • BLAŽÍČEK 1958, 140-141,284
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958
 • BLAŽÍČEK 1989B, 493,508
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka, in: Dějiny českého výtvarného umění (Od počátků renesance do závěru baroka) II/2, Praha 1989, s. 481–509
 • Kat. Schallaburg 1989, 281
  Prager Barock (Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr, 227), Schloss Schallaburg, Wien 1989.
 • Hanzal 1974, 109
  Josef Hanzal, Šporkova Lysá, Středočeský sborník historický 9, 1974, s. 105–117.
 • Hladík 2018B, 214,223
  Tomáš Hladík, Expozice baroka v Čechách ve Schwarzenberském paláci, in: Marius Winzeler (ed.), Schwarzenberský a Salmovský palác, Národní galerie v Praze, Praha 2018, s. 212–223.
 • Kořán 1997
  Ivo Kořán, Braunovy české počátky, Umění XLV, 1997, s. 59–71.
 • Kořán 1999, 48
  Ivo Kořán, Braunové, Akropolis, Praha 1999.
 • Neumann 1969, 141
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1969.
 • Neumann 1974, 215
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974.
 • Pavlíček 1999, 197
  Martin Pavlíček, K dílu Matyáše Bernarda Brauna, Umění XLVII, 1999, s. 195–202.
 • Poche 1937A, 49
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, Praha 1937.
 • Poche 1938, 267
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, Umění (Štenc) XI, 1938, s. 255–285.
 • Poche 1965, 47-48
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1965.
 • Poche 1986A, 102,104-105,300
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.
 • Poche 2003, 63-65
  Emanuel Poche, Matthias Bernhard Braun. Monographie, herausgegeben von Hans Jäger, Studien Verlag, Innsbruck 2003.
 • Preiss 1981, 122-123,306
  Pavel Preiss, Boje s dvouhlavou saní, Praha 1981.
 • Průvodce 2005A, 67-68
  Vít Vlnas (ed.), Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří, Praha 2005.
 • Průvodce 2005B, 67-68
  Vít Vlnas (ed.), Mannerist and Baroque Art in Bohemia. Guide to the permanent exhibition of the Collection of Old Masters of the National Gallery in Prague at the Convent St George, Prague 2005.
 • Průvodce 2013A, 176
  Marcela Vondráčková (ed.), Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. ve Schwarzenberském paláci, Praha 2013.
 • Průvodce 2013B, 176
  Marcela Vondráčková (ed.), Baroque in Bohemia. Guide to the permanent Exhibitions of the National Gallery in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague and Institute of Archeology of the Academy of Scienses of the Czech Republic, Prague in Schwarzenberg Palace, Prague 2013.
 • Průvodce 2020A, 32
  Norbert Schmidt – Marius Winzeler (edd.), Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Průvodce. Národní galerie Praha Sbírka starého umění, Praha 2020.
 • Svoboda 2000, 45
  Jiří Svoboda, Kaple sv. Jeronýma Na Čihadlech – v duchu barokní doby, Vlastivědný sborník Kralupska VII, 2000, č. 1, s. 42–46.
 • Štech 1938, 1939, 210
  Václav Vilém Štech, Československé malířství a sochařství nové doby, Praha 1938–1939.
 • Štech 1959, 82-83
  Václav Vilém Štech, Die Barockskulptur in Böhmen, Prag 1959.
 • Štech 1967, 230-231
  Václav Vilém Štech, Matyáš Bernard Braun, in: Idem, Dohady a jistoty, Výbor studí a článků, Praha 1967, s. 188–291.
 • Vojáček 1947, 346
  Josef Vojáček, Stavby hr. F. A. Šporka v okolí Lysé n. L., Boleslavsko. Čtení z kraje středního Pojizeří, Mladá Boleslav, 1947, s. 336–355.
 • Preiss 2003, 198-199,509
  Pavel Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha–Litomyšl 2003.

Spolu se svým protějškem (Anděl II, inv. č. P 4281) stála tato silně nadživotní skulptura před poustevnou (eremitáží) sv. Jeronýma, kterou nechal František Antonín hrabě Špork zbudovat v lokalitě zvané Na Čihadlech. Obě andělské postavy zde doprovázely dvě obrovité kamenné lebky coby symbol memento mori. Poustevna byla vysvěcena na svátek svatého patrona 30. září 1718. Tato pravá socha, modelovaná detailněji a jen shodou okolností také dochovaná v lepším stavu, je z největší části vlastní prací Braunovou. Hlava nese onu známou braunovskou tvář s nerovným výrazným nosem a zapadlýma očima, tělo je stočeno, draperie vlaje a perutě se chvějí, celý povrch je otřen, prohněten a prokreslen, až materiál pískovce působí jako poddajná hmota, již lze probírat a řezat jako dřevo. Obě široce rozkřídlené postavy těchto andělů-strážců a světlonošů nakračují tak zlehka, jako by „se snesly právě s výše“ (Štech). Typy římských andělských soch Gianlorenza Berniniho a jeho žáků byly v tomto případě vzdáleným, a přece dobře patrným vzorem, oživeným větší citovou účastí. V mladší době byli oba andělé spolu s obrovitými lebkami přesunuti ke kapli sv. Simeona Stylity

Tomáš Hladík 2021