Jeviště Japanu: Ósacký a kjótský dřevořez

Dřevořez ósacké a kjótské provenience ve sbírce Národní galerie Praha představuje soubor cca 500 děl, která tvoří specifický konvolut v rámci významného souboru téměř 5 000 japonských dřevořezů, které jsou v NGP přechovávány. Jejich podstatná část pochází z někdejší sbírky Josefa Joe Hlouchy, katalog těchto děl je tedy mimo jiné příspěvkem k badatelské práci, která mapuje činnost sběratelů japonského umění spojených s českým a středoevropským prostředím (projekt GAČR č. 15-16130S – „Sběratelé japonských dřevořezů v Čechách“). Kromě toho jsou v katalogu jednotlivá díla představena na pozadí historického a technologického vývoje japonského dřevořezu, od počátečních černobílých tisků až k vrcholným a pozdějším vícebarevným tiskům, od 18. až po rané 20. století.

Zobrazit díla

Jeviště Japanu Ósacký a kjótský dřevořez ve sbírkách NGP (ngprague.cz)