Staří mistři II

Staří mistři II

představují to nejlepší z unikátních fondů NGP a jejich partnerů ⁠–⁠ např. ojedinělou
kolekci ikon, jež se dochovala v Praze a jež přibližuje mimořádnou osobnost sběratele Nikodema P.
Kondakovova. Představena je zcela výjimečná kolekce italské malby 14. a 15. století, která byla z větší
části shromážděna Františkem Ferdinandem d´Este. Tato sbírka je nejpočetnějším souborem tzv.
italských primitivů dochovaná mimo vlastní území Itálie a umožňuje sledovat uměleckou tvorbu v
italských městech Sieně, Florencii, Benátkách či Padově.
Sbírkovou expozice zpřístupněnou v roce 2020 ve Šternberském paláci prezentuje výběrový katalog
editorky Olgy Kotkové. Nejvýznamnější exponáty představují autoři publikace (Martina Jandlová
Sošková, Olga Kotková, Lucie Němečková a Marius Winzeler) zejména prostřednictvím konkrétních
příběhů uměleckých děl a jejich ikonografických výkladů. Jednotlivé kapitoly v rámci chronologicky
řazeného průvodce uvozují stručné kulturněhistorické texty.
Tento katalog navazuje na již vydaný svazek „Staří mistři I“ zahrnující díla vystavená od roku 2019 ve
Schwarzenberském paláci.

Zobrazit díla