Manýristická grafika


Sbírka grafiky a kresby Národní galerie obsahuje početně i kvalitativně významnou kolekci manýristické grafiky, tedy mědirytů, leptů a dřevořezů, které byly vytvořeny přibližně mezi roky 1520/30 až 1620. V tomto období grafika dosáhla v řadě aspektů mimořádných výsledků z hlediska technické virtuozity a invence, ale též emancipace svého postavení v rámci ostatních uměleckých oborů. Kolekce zahrnuje díla předních italských rytců, jako byl Enea Vico, Martino Rota či Battista Angolo del Moro, práce nizozemských grafiků, mezi nimiž vynikal Cornelis Cort, Hendrick Goltzius, Jan Muller nebo v Praze činný Aegidius Sadeler, i středoevropských tvůrců, např. Lucase Kiliana. Významný soubor pak představují grafické listy, které vznikly v prostředí pražského dvora císaře Rudolfa II., proslulého sběratele umění, jehož zájem zahrnoval též grafiku. Vlastnil rozsáhlou sbírku grafických listů i matric. Mnozí rytci se ucházeli o císařovu přízeň, řadu z nich podpořil udělením ochranného privilegia na jejich grafickou produkci, Aegidia Sadelera jmenoval svým dvorním rytcem a také podporoval spolupráci mezi ostatními dvorními umělci a předními evropskými grafiky.


Databáze představuje výběr z tohoto početného souboru, poskytuje kromě základních údajů také poznatky o provenienci děl, přehled literatury a umělecko-historický komentář od kurátorů Sbírky grafiky a kresby.

Zobrazit díla