Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550–1800

Soupisový katalog zahrnuje sochařská díla z období pozdní renesance a baroka v majetku Národní galerie v Praze a dále barokní řezby zapůjčené do dlouhodobých expozic Sbírky starého umění různými vlastníky. Historie tohoto poměrně mladého sbírkového fondu sahá od první poloviny 20. let minulého století do současnosti. Za výrazným rozmnožením souboru stála osobnost Vincence Kramáře, meziválečného ředitele OSVPU a Státní galerie, za jeho odborné zhodnocení vděčíme pak zejména Oldřichu J. Blažíčkovi.

Zobrazit díla