Soupisové katalogy online

Soupisové katalogy online představují databázi vybraných uměleckých předmětů ze sbírek NGP řazených do tematických kolekcí. Spojení podrobného vědeckého kurátorského popisu konkrétního díla s jeho vizualizací v online prostředí zpřístupňuje odborné i široké veřejnosti unikátní umělecký fond napříč všemi sbírkami NGP. V jednotném online prostředí budou postupně prezentována vybraná mistrovská díla ze sbírek starého umění, grafiky a kresby, asijského umění, umění 19. století a moderního současného umění. Postupně budou v letech 2020 až 2023 zpřístupněny např. soupisové katalogy španělského umění 13. až 19. století, katalog deskové malby bohemikálního původu, katalog francouzského umění 16. až 18. století, katalog italské kresby, katalog ósackých dřevořezů, katalog budhistického umění, katalog barokního sochařství, katalog italského umění 16. až 18. století, katalog malby 19. století a některé další.

„Projekt vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury ČR.“