Španělské malířství a sochařství 13.19. století

Soupisový katalog Pavla Štěpánka Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century. Illustrated Summary Catalogue ze sbírek Národní galerie Praha tvoří soubor 49 obrazů a soch. Disparátní soubor děl z historických i novodobých sbírek zahrnuje jak díla mimořádná (El Greco, Goya, Murillo, Ribera), tak díla kvalitativně marginální. Katalog představuje shrnutí uměleckohistorického průzkumu jednotlivých děl, ale též výsledků restaurátorských analýz a archívních rešerší. Je elektronickou verzí v pořadí již osmého svazku dlouhodobého projektu podrobné katalogizace malířských a sochařských souborů Sbírky starého umění NGP.

Zobrazit díla