Archivní fond Národní galerie v Praze 1945–1990

Archivní fond Národní galerie v Praze 1945–1990 představuje jeden z nejdůležitějších fondů spravovaných Archivem NG. Fond obsahuje základní dokumenty k činnosti galerie a jejímu řízení. Zásadní jsou též doklady k jednotlivým sbírkovým předmětům a k jejich proveniencím. Neméně důležitá je i spisová dokumentace k expozicím Národní galerie v Praze. Fond zahrnuje též doklady k domácí i zahraniční spolupráci a to nejen v oblasti výstav. Ve fondu nalezneme rovněž dokumenty k budovám, které galerie v minulosti využívala a dodnes využívá. Materiály jsou archivně zpracovány dle původních časových manipulací do samostatných inventářů, zpřístupněných badatelům dle platné legislativy.

NG_1958-1964.pdf (ngprague.cz) Národní galerie v Praze (1958-1964)
NG_1965-1970.pdf (ngprague.cz) Národní galerie v Praze (1965-1990)
NG_1971-1975.pdf (ngprague.cz) Národní galerie v Praze (1971-1975)
NG-1976-1980.pdf (ngprague.cz) Národní galerie v Praze (1976-1980)

Zobrazit díla