Německé a rakouské malířství 14.–16. století

Databáze přináší přehled o nejznámějších dílech německého a rakouského malířství 14. až 16. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Shromažďuje poznatky jak k mistrovským obrazům, jako jsou například práce Lucase Cranacha staršího, Albrechta Dürera nebo Hanse Holbeina staršího, tak k malbám, které jsou širší veřejnosti méně známé. Velká pozornost je věnována provenienci, ikonografickému rozboru i přehledu literatury. Databáze slouží všem zájemcům o výtvarné umění, kteří mají možnost se tímto způsobem seznámit i s díly, která nejsou vystavená ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze; dále ji využijí odborníci i studenti dějin umění a příbuzných oborů.

Foto: Lucas Cranach starší, Adam a Eva, cca 1538

Zobrazit díla