Umění po roce 1939

Databáze představuje výběr uměleckých děl klíčových pro vývoj československého umění od roku 1939 téměř do současnosti. Záměr sleduje stálou expozici 1939-2021: Konec černobílé doby, jež je postavena na předpokladu, že v každé době existuje mozaika perspektiv toho, co lze nazývat uměním a hodnocení estetické kvality je pouze jednou z nich - další kritéria mohou být historická, umělecká či regionální. Cílem souboru je představit sbírku umění po roce 1939 v kolekci Národní galerie Praha, která obsahuje z pohledu „klasických“ dějin umění mnoho prázdných míst právě proto, že byla tvořena právě skrze četnost dobových prizmat. Navzdory tomu je sbírka umění druhé poloviny 20. století Národní galerie Praha velmi bohatá: patří do ní mnoho známých a obdivovaných děl, obsahuje však také nečekaná mistrovská díla, či dnes znovu objevované autory. Její součástí jsou i ta díla, k jejichž pochopení si stále cestu hledáme, jelikož připomínají nelehkou minulost. Soubor uměleckých děl, jež jsou součástí této databáze, je výpovědí o této její povaze.

Zobrazit díla