Francouzské malířství od poloviny 16. do poloviny 19. století

představuje soubor 59 obrazů připisovaných francouzským malířům tohoto časového období. Zpracování jednotlivých děl shrnuje výsledky uměleckohistorické analýzy i archívních rešerší. Všechna díla byla též podrobena restaurátorskému i chemickotechnologickému průzkumu, jejichž výsledky jsou součástí tištěné verze katalogu. Online prezentace tohoto projektu vybírá 37 nejzajímavějších děl celé kolekce, které zpřístupňuje veřejnosti formou zkrácených textů. Mezi prezentovanými obrazy nechybí jak díla dobře známá (Simon Vouet, Gaspard Dughet, Sébastien Bourdon, Pierre Mignard, Jean-Baptiste Greuze, Bénigne Gagneraux), tak díla představená v současném kontextu vůbec poprvé (Giovanni Capassini, Jean-Baptiste Corneille, Philippe Vignon, Jean-louis Voille, Claude-Joseph Vernet).

Zobrazit díla