Klečící mouřenín II

(1688 – 1731)
Název Klečící mouřenín II
Datování
Provenience sbírka Joe Hlouchy, Praha, do 1924
Způsob nabytí získáno 1924
Inventární číslo P 208
Předchozí inventární čísla DP 1853
Katalogové číslo 35
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 23 cm / šířka 8 cm / Hloubka 10 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, 9
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • KAT. NG 1965, 56
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze, kat., Praha 1965.
 • KAT. NG 1971, 56
  Oldřich Blažíček – Marie A. Kotrbová – Pavel Preiss – Jaromír Šíp – Olga Pujmanová, Sbírka starého umění Národní galerie v Praze, kat., Praha 1971.
 • KAT. NG 1988a, 144
  Jiří Kotalík (ed.), Die Nationalgalerie in Prag I, Prag 1988.
 • BLAŽÍČEK 1949B, 178
  Oldřich J. Blažíček, L´Italia e la scultura in Bohemia nei secoli XVII e XVIII, Praga 1949
 • BLAŽÍČEK 1957, 13
  Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Maxmilián Brokof, Nové prameny, sv. 7, Praha 1957
 • BLAŽÍČEK 1958, 129,283
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958
 • BLAŽÍČEK 1967, 110,111
  Oldřich J. Blažíček, Barockkunst in Böhmen, Prag 1967
 • BLAŽÍČEK 1971A, 110,111
  Oldřich J. Blažíček, Umění baroku v Čechách, Praha 1971
 • BLAŽÍČEK 1976, 62,120
  Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1976
 • BLAŽÍČEK 1986A, 63,122
  Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1986
 • BLAŽÍČEK 1989B, 485
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka, in: Dějiny českého výtvarného umění (Od počátků renesance do závěru baroka) II/2, Praha 1989, s. 481–509
 • Kat. Beograd 1972, 34
  Barok u Češkoj, Narodni Muzej Beograd, Beograd 1972.
 • Kat. Bukurešť 1971, 22
  Arta Barocă din Boemia, Muzeul de artă al R. S. Rommânia, Bucureşti 1971.
 • Kat. Leningrad 1974
  Iskusstvo češskogo barokko, Leningrad 1974.
 • Kat. Londýn, Birmingham 1969, 14
  Baroque Art in Bohemia, kat. výst., Victoria & Albert Museum, London, City Museum & Art Gallery, Birmingham, Arts Council, London 1969.
 • Kat. NG 1970, 57
  Umění českého baroku. Soubor vystavený roku 1969 v Londýně a v Birminghamu, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, Praha 1970.
 • Kat. NG 1981, 19
  Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Maxmilián Brokof (1688–1731). Výběr řezeb. K 250. výročí umělcovy smrti, Jiřský klášter, Národní galerie v Praze, Praha 1981.
 • Kat. Praha 1933, 8
  Helena Frankensteinová – Vojtěch Volavka, Barokní dřevěná plastika z pražského majetku. Galerie Dra. Feigla, Praha 1933.
 • Kat. Praha 1938, 105
  Výstava umění v Čechách XVII.–XVIII. století, 1600–1800. Pražské baroko, Valdštejnský palác, Umělecká beseda v Praze, Praha 1938.
 • Hladík 2020, 88,94
  Tomáš Hladík, Vincenc Kramář and Interwar Purchases of Baroque Sculpture for the Picture Gallery of the Society of Patriotic Friends of the Arts, Bulletin of the National Gallery in Prague XXX, 2020, s. 86–97, 189–198.
 • Nejedlá 1968, 479,490
  Věra Nejedlá, Příspěvek k dílu bratří Michala Jana Josefa a Ferdinanda Maxmiliána Brokofů, Umění XVI, 1968, pp. 444–491.
 • Průvodce 2005A, 77
  Vít Vlnas (ed.), Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří, Praha 2005.
 • Průvodce 2005B, 77
  Vít Vlnas (ed.), Mannerist and Baroque Art in Bohemia. Guide to the permanent exhibition of the Collection of Old Masters of the National Gallery in Prague at the Convent St George, Prague 2005.
Prameny
 • Blažíček 1974/1982 , 35,36,362,363
  ANG, fond Oldřich Jakub Blažíček (1914–1985), Rukopisy, Oldřich J. Blažíček, Sochařství 17. a 18. století v Národní galerii – manýrismus a barok – pro Sbírky Národní galerie v Praze / Katalogy stálých expozic Národní galerie v Praze /, sv. 2, Staré české umění, Jiřský klášter, 1974–1982, strojopis, př. č. AA 3260
 • Inventář OSVPU a SSSU 
  ANG, fond Státní sbírka starého umění (1937–1939) (dále SSSU), Inventář obrazů a plastik (Inventář OP), 1796–1939, př. č. AA 3702

Obě sošky mouřenínských bojovníků (inv. č. P 207, P 208), přioděných peřím a vybavených šípovými toulci, pocházejí nejspíše z domácího oltáříku sv. Františka Xaverského, anebo snad z drobného oltářního modelu. Levá postava, s jednoduchým náhrdelníkem, klečí na pravém koleni; pravá, s péřovým límcem, se modlí klečíc na obou kolenou. Obě figurky jsou ale vlastně obměnami téhož skladebného vzorce, charakteristicky se uzavírajícího do sebe. Přes své drobné měřítko nepůsobí sošky nijak hravě, nýbrž vynikají uzavřenou pohybovou skladbou, objemovým důrazem a pevnou velkorysou modelací. Původní barevně úsporná povrchová úprava ještě posiluje jejich velký účin. Typovou i názorovou souvislost s kamennými skulpturami mouřenínů z průčelí morzinského paláce v Praze (1714) a z venkovského zámku hrabat Morzinů v Kounicích u Českého Brodu (1718–1719) rozpoznal prvně Oldřich J. Blažíček, který naše sošky datoval do doby kolem roku 1720. Tento badatel současně soudil, že volnou inspirací mohly být Brokofovi sošky černochů od Giovanniho Giulianiho, jaké reprezentuje dvojice sedících figurek v Ringling Museum of Art v Sarasotě.

Tomáš Hladík 2021