Polopostava ženy

(1684 – 1738)
Název Polopostava ženy
Datování
Provenience Clam-Gallasův palác, Praha, do 1880; Uměleckoprůmyslové museum v Praze, do 1949
Způsob nabytí získáno 1985
Inventární číslo P 7621
Předchozí inventární čísla DP 9, DP 2040
Katalogové číslo 14
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno na levém boku druhotně vytesáno písmeno „B“
Rozměry
výška 94 cm / šířka 39 cm / Hloubka 30 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, 9
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • Kořán 1999, 42
  Ivo Kořán, Braunové, Akropolis, Praha 1999.
 • Kurzer Führer 1939
  Kurzer Führer durch die Staatliche Sammlung alter Kunst in Prag, Prag 1939.
 • Neumann 1966A, 100, 102, 104
  Jaromír Neumann, Obrazárna Pražského hradu. Soubor vybraných děl, Praha 1966.
 • Neumann 1974, 210–211
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974.
 • Poche 1965, 37
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1965.
 • Poche 1986A, 65
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.
 • Poche 2003, 63–65
  Emanuel Poche, Matthias Bernhard Braun. Monographie, herausgegeben von Hans Jäger, Studien Verlag, Innsbruck 2003.
 • Průvodce 1936
  Stručný průvodce obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1936.
 • Průvodce 1938
  Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Praha 1938.
 • Štech 1967
  Václav Vilém Štech, Matyáš Bernard Braun, in: Idem, Dohady a jistoty, Výbor studí a článků, Praha 1967, s. 188–291.
Prameny
 • Akvizice 1965–1970
  Archiv NG (dále ANG), fond NG, Akvizice 1965–1970, Doklady ke knize přírůstků, 1968 ANG, fond NG, Akvizice 1965–1970, Nákupy, Zdeněk Stibral (př. č. 159/68), 1968 ANG, fond NG, Akvizice 1965–1970, Převody, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha (př. č. 104/85), 1969
 • Fond SVPU 1931
  ANG, fond SVPU, Korespondence běžná, 1931, př. č. AA 2009

Fragment postavy bohyně patří – spolu s rovněž fragmentárními Poprsím bohyně a Ženskou hlavou (inv. č. P 5179 a P 5180) a dalšími Braunovými kamennými sochami v Národní galerii – k neúplně dochované figurální výzdobě atiky Clam–Gallasova paláce v Praze. V ní s uvedenými fragmenty reprezentují lyrický pól slohového výrazu Matyáše Bernarda Brauna, častěji zaměřeného na dramatickou expresi. Obnažená polopostava ženy přidržuje levou rukou spadající draperii, pravá ruka je pozdvižena a přiložena k ňadrům, usměvavá hlava s účesem propleteným perlami a s pletenci kadeří splývajícími na šíji se obrací k levému rameni. Jedná se snad o fragment postavy Venuše, Psyché nebo jiné krasavice antické mytologie

Tomáš Hladík 2021