Poprsí bohyně

(1684 – 1738)
Název Poprsí bohyně
Datování
Provenience Clam-Gallasův palác, Praha, do 1880; Uměleckoprůmyslové museum, Praha, do 1964
Způsob nabytí získáno 1964
Inventární číslo P 5179
Katalogové číslo 13
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 55 cm / šířka 56 cm / Hloubka 30 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1971, 55
  Oldřich Blažíček – Marie A. Kotrbová – Pavel Preiss – Jaromír Šíp – Olga Pujmanová, Sbírka starého umění Národní galerie v Praze, kat., Praha 1971.
 • KAT. NG 1992, 136
  Národní galerie v Praze, Staré evropské umění, Šternberský palác, Réunion des Musées Nationaux, Národní galerie v Praze, kat., Paris 1992 [franc. a angl. vyd.].
 • Kat. Praha 2007, 154
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • BLAŽÍČEK 1958, 139
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958
 • BLAŽÍČEK 1977, 67
  Oldřich J. Blažíček, Skulptur, in: Oldřich J. Blažíček – Pavel Preiss – Dagmar Hejdová (edd.), Kunst des Barock in Böhmen. Skulptur – Malerei – Kunsthandwerk – Bühnenbild, Recklinghausen 1977, s. 25–122
 • BLAŽÍČEK 1982B, 13
  Oldřich J. Blažíček, Podoby a proměny barokové plastiky v Čechách, Výtvarná kultura VI, 1982, č. 3, s. 13–21
 • BLAŽÍČEK 1989B, 491
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka, in: Dějiny českého výtvarného umění (Od počátků renesance do závěru baroka) II/2, Praha 1989, s. 481–509
 • Kat. Beograd 1972, 43
  Barok u Češkoj, Narodni Muzej Beograd, Beograd 1972.
 • Kat. Bukurešť 1971, 22
  Arta Barocă din Boemia, Muzeul de artă al R. S. Rommânia, Bucureşti 1971.
 • Kat. Leningrad 1974
  Iskusstvo češskogo barokko, Leningrad 1974.
 • Kat. Londýn, Birmingham 1969
  Baroque Art in Bohemia, kat. výst., Victoria & Albert Museum, London, City Museum & Art Gallery, Birmingham, Arts Council, London 1969.
 • Kat. Miláno 1966, 97
  L´Arte del Barocco in Boemia, Palazzo Reale, Milano 1966.
 • Kat. NG 1970
  Umění českého baroku. Soubor vystavený roku 1969 v Londýně a v Birminghamu, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, Praha 1970.
 • Kat. NG 1988A, 142
  Oldřich J. Blažíček – Ladislav Kesner – Marie Anna Kotrbová et al., Staré české umění. Sbírky Národní galerie v Praze. Jiřský klášter (Sbírky Národní galerie v Praze. Katalog stálé expozice II), Národní galerie v Praze, Praha 1988.
 • Kat. Paříž 1981, 88
  Le Baroque en Bohȇme, Paris, Grand Palais, Paris 1981.
 • Neumann 1966A, 100,104
  Jaromír Neumann, Obrazárna Pražského hradu. Soubor vybraných děl, Praha 1966.
 • Neumann 1974, 210
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974.
 • Poche 1965, 37,135
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1965.
 • Poche 2003, 63-65
  Emanuel Poche, Matthias Bernhard Braun. Monographie, herausgegeben von Hans Jäger, Studien Verlag, Innsbruck 2003.

Citlivě modelovaná bysta mladé ženy (bohyně) s odhaleným pravým prsem, usměvavou tváří a volným účesem reprezentuje vlastní práci Matyáše Bernarda Brauna. Účes a oživení úsměvem i volné povrchové zpracování (proděravění vlasů) staví na odiv mistrovu kamenickou bravuru a je obdobou záměrné aktualizace alegorických soch Ctností a Neřestí v Kuksu. Tento z nejlepších projevů Braunova lyrismu bez obvyklé exprese je fragmentem zaniklé sochařské výzdoby, a to pravé figury středové suprafenestry na průčelí pražského Clam-Gallasova paláce, která původně sestávala ze dvou ženských glorií držících hraběcí erb a korunu (Martin Krummholz, in: Kat. Praha 2007). Spolu s ostatní sochařskou výzdobou průčelí paláce vznikly alegorie mezi lety 1714 a 1716. Pro výstavu Barock in Böhmen v Essenu (1977) zhotovil Jožka Antek kopii díla z barevné pryskyřičné hmoty (inv. č. FP 279).

Tomáš Hladík 2021