Sv. Jan Nepomucký jako almužník

(1688 – 1731)
Název Sv. Jan Nepomucký jako almužník
Datování
Provenience sbírka Ing. arch. Petra Malínského, Praha, do 2012
Způsob nabytí získáno 2012
Inventární číslo P 9797
Katalogové číslo 36
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 19 cm / šířka 8 cm / Hloubka 7 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Kat. NG 2001A, 424–425
  Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Obrazárna Pražského hradu, Klášter sv. Jiří, Valdštejnská jízdárna, Palác Kinských, Národní galerie v Praze, Praha 2001.
 • Hladík 2016A, 93
  Tomáš Hladík, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě. Od návrhu k provedení, Praha 2016.
 • Hladík 2018B, 220, 223
  Tomáš Hladík, Expozice baroka v Čechách ve Schwarzenberském paláci, in: Marius Winzeler (ed.), Schwarzenberský a Salmovský palác, Národní galerie v Praze, Praha 2018, s. 212–223.
 • Hladík 2019, 54, 58
  Tomáš Hladík, An Unknown Model by Ferdinand Maximilian Brokof in the Collections of the National Gallery Prague?, Bulletin of the National Gallery Prague XXIX, 2019, s. 54–59, 100–102.
 • Horyna 2000, 167–168
  Mojmír Horyna, Zwei unbekannte Brokoffsche Holzbozzetti des hl. Johannes von Nepomuk, in: Markus Hörsch – Elisabeth Oy-Mara (edd.), Kunst – Politik – Religion. Studien zur Kunst in Süddeutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei. Festschrift für Franz Matsche zum 60. Geburtstag, Petersberg 2000, s. 165–168.
 • Pollak 1910A, 58
  Oskar Pollak, Johann und Ferdinand Maxmilian Brokoff. Ein Beitrag zur Geschichte der österreichischen Barockplastik (Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens V), Prag 1910.
 • Suchánek 2005, 54
  Pavel Suchánek, Josef Winterhalder st.: Sousoší sv. Jana Nepomuckého na Hradisku u Olomouce. Příspěvek k reprezentaci a mecenátu barokních prelátů, Opuscula historiae artium, Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, F 49, 2005, s. 47–69.
 • Štech 1959, 60, 71
  Václav Vilém Štech, Die Barockskulptur in Böhmen, Prag 1959.
 • Vlnas 1993, 154
  Vít Vlnas, Jan Nepomucký, česká legenda, Praha 1993.
 • Vlnas 2013
  Vít Vlnas, Jan Nepomucký, česká legenda, Praha–Litomyšl 2013.
Prameny
 • Vančura 2002, 157
  Václav Vančura, Barokní plastika Prahy, Praha 2002, CD

Pražský sochař si touto skicou připravoval a ujasňoval kompozici budoucího kamenného sousoší, které vytvořil pro prostranství při staroměstském kostele sv. Mikuláše v době kolem roku 1725 a které bylo v roce 1878 přeneseno ke kostelu sv. Ducha na pražském Starém Městě a osazeno na odlišný, ale původem rovněž barokní sokl. Na něm stávalo na náměstíčku před někdejším staroměstským klášterem cyriaků původně jiné Brokofovo sousoší. Malá řezba formuluje kompozici zcela přesně v základním objemovém rozvrhu a gestickém spojení světce a žebráka, byť s jistou sevřeností a sumarizací vypouštějící některé detaily finální skupiny. Podle názoru Mojmíra Horyny poněkud naturalistické barevné pojednání drobné řezby bylo naneseno na stříbrný podklad, a to zřejmě velmi brzy po mistrově smrti, kdy byla – patrně z pozůstalosti – získána do soukromého majetku a stala se součástí výzdoby domácího oltáříku.

Tomáš Hladík 2021