Anděl II

(1684 – 1738)
Název Anděl II
Datování
Provenience z dvojice andělů před poustevnou sv. Jeronýma Na Čihadlech u Lysé nad Labem
Způsob nabytí získáno 1961
Inventární číslo P 4281
Katalogové číslo 17
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 243 cm / šířka 81 cm / Hloubka 49 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1988a, 143
  Jiří Kotalík (ed.), Die Nationalgalerie in Prag I, Prag 1988.
 • Bareš 1905, 19
  František Bareš, Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. XXI: Politický okres Mladoboleslavský, Praha 1905
 • Bašta 2011, 21
  Petr Bašta, Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka, Praha 2011
 • Benedikt 1923, 304
  Heinrich Benedikt, Franz Anton Graf von Sporck (1662–1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen, Wien 1923
 • BLAŽÍČEK 1958, 140-141,284
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958
 • BLAŽÍČEK 1989B, 493,508
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka, in: Dějiny českého výtvarného umění (Od počátků renesance do závěru baroka) II/2, Praha 1989, s. 481–509
 • Kat. Schallaburg 1989, 281
  Prager Barock (Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr, 227), Schloss Schallaburg, Wien 1989.
 • Hanzal 1974, 109
  Josef Hanzal, Šporkova Lysá, Středočeský sborník historický 9, 1974, s. 105–117.
 • Hladík 2018B, 214,223
  Tomáš Hladík, Expozice baroka v Čechách ve Schwarzenberském paláci, in: Marius Winzeler (ed.), Schwarzenberský a Salmovský palác, Národní galerie v Praze, Praha 2018, s. 212–223.
 • Kořán 1997
  Ivo Kořán, Braunovy české počátky, Umění XLV, 1997, s. 59–71.
 • Kořán 1999, 48
  Ivo Kořán, Braunové, Akropolis, Praha 1999.
 • Neumann 1969, 141
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1969.
 • Neumann 1974, 215
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974.
 • Pavlíček 1999, 197
  Martin Pavlíček, K dílu Matyáše Bernarda Brauna, Umění XLVII, 1999, s. 195–202.
 • Poche 1937A, 49
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, Praha 1937.
 • Poche 1938, 267
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, Umění (Štenc) XI, 1938, s. 255–285.
 • Poche 1965, 47-48
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1965.
 • Poche 1986A, 102,104-105,300
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.
 • Poche 2003, 63-65
  Emanuel Poche, Matthias Bernhard Braun. Monographie, herausgegeben von Hans Jäger, Studien Verlag, Innsbruck 2003.
 • Preiss 1981, 122-123,306
  Pavel Preiss, Boje s dvouhlavou saní, Praha 1981.
 • Průvodce 2013A, 176
  Marcela Vondráčková (ed.), Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. ve Schwarzenberském paláci, Praha 2013.
 • Průvodce 2013B, 176
  Marcela Vondráčková (ed.), Baroque in Bohemia. Guide to the permanent Exhibitions of the National Gallery in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague and Institute of Archeology of the Academy of Scienses of the Czech Republic, Prague in Schwarzenberg Palace, Prague 2013.
 • Průvodce 2020A, 32
  Norbert Schmidt – Marius Winzeler (edd.), Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Průvodce. Národní galerie Praha Sbírka starého umění, Praha 2020.
 • Svoboda 2000, 45
  Jiří Svoboda, Kaple sv. Jeronýma Na Čihadlech – v duchu barokní doby, Vlastivědný sborník Kralupska VII, 2000, č. 1, s. 42–46.
 • Štech 1938, 1939, 210
  Václav Vilém Štech, Československé malířství a sochařství nové doby, Praha 1938–1939.
 • Štech 1959, 82-83
  Václav Vilém Štech, Die Barockskulptur in Böhmen, Prag 1959.
 • Štech 1967, 230-231
  Václav Vilém Štech, Matyáš Bernard Braun, in: Idem, Dohady a jistoty, Výbor studí a článků, Praha 1967, s. 188–291.
 • Vojáček 1947, 346
  Josef Vojáček, Stavby hr. F. A. Šporka v okolí Lysé n. L., Boleslavsko. Čtení z kraje středního Pojizeří, Mladá Boleslav, 1947, s. 336–355.
 • Preiss 2003, 198-199,509
  Pavel Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha–Litomyšl 2003.

Tato protějšková skulptura Anděla z výzdoby Šporkovy eremitáže (poustevny) sv. Jeronýma Na Čihadlech byla v roce 1945 vandalsky poničena a rozbita na množství úlomků. Zcela zničenou hlavu doplnil akademický sochař Antonín Wagner z Jaroměře, který celou sochu v letech 1962 až 1963 rekonstruoval pro účel jejího vystavení v Národní galerii v Praze, kde byla posléze umístěna na nádvoří kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Na místě ji znovu restaurovali Jožka Antek a Jiří Rak.

Tomáš Hladík 2021