Poprsí mladého muže

(1684 – 1738)
Název Poprsí mladého muže
Datování
Provenience Clam-Gallasův palác, Praha, do 1880; Uměleckoprůmyslové museum v Praze, do 1949
Způsob nabytí získáno 1985
Inventární číslo P 7622
Předchozí inventární čísla DP 10, DP 2041
Katalogové číslo 15
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Značeno na levé straně hrudi druhotně vytesáno písmeno „C“
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, 9
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • BLAŽÍČEK 1970A, 626
  Oldřich J. Blažíček, Der Bregenzer Bildhauer F. A. Kuen in Böhmen, Vorarlberg 8, Heft 3, Bregenz 1970, s. 29–36
 • BLAŽÍČEK 1989B, 491
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka, in: Dějiny českého výtvarného umění (Od počátků renesance do závěru baroka) II/2, Praha 1989, s. 481–509
 • Kat. Chlumec 1969, 38
  Barok v Čechách. Výběr architektury, plastiky, malby a uměleckých řemesel 17. a 18. století. Katalog expozice, Státní zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, Hradec Králové 1969.
 • Kat. Chlumec 1973, 103
  Oldřich J. Blažíček – Dagmar Hejdová – Josef Hobzek et al., Barok v Čechách. Výběr architektury, plastiky, malby a uměleckých řemesel 17. a 18. století. Katalog expozice ve státním zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, Praha 1973.
 • Kat. Miláno 1966, 97
  L´Arte del Barocco in Boemia, Palazzo Reale, Milano 1966.
 • Kurzer Führer 1939
  Kurzer Führer durch die Staatliche Sammlung alter Kunst in Prag, Prag 1939.
 • Neumann 1966A, 100
  Jaromír Neumann, Obrazárna Pražského hradu. Soubor vybraných děl, Praha 1966.
 • Neumann 1974, 210
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974.
 • Poche 1965, 37
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1965.
 • Poche 1986A, 65, 298
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.
 • Poche 2003, 63–65
  Emanuel Poche, Matthias Bernhard Braun. Monographie, herausgegeben von Hans Jäger, Studien Verlag, Innsbruck 2003.
 • Průvodce 1936
  Stručný průvodce obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1936.
 • Průvodce 1938
  Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Praha 1938.
Prameny
 • Akvizice 1965–1970
  Archiv NG (dále ANG), fond NG, Akvizice 1965–1970, Doklady ke knize přírůstků, 1968 ANG, fond NG, Akvizice 1965–1970, Nákupy, Zdeněk Stibral (př. č. 159/68), 1968 ANG, fond NG, Akvizice 1965–1970, Převody, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha (př. č. 104/85), 1969
 • Fond SVPU 1931
  ANG, fond SVPU, Korespondence běžná, 1931, př. č. AA 2009

Poprsí, přesněji polopostava muže bez paží, s přitmelenou hlavou, je fragmentem neurčené mytologické sochy z vnější výzdoby Clam-Gallasova paláce v Praze, snesené roku 1880 a jenom zčásti nahrazené kopiemi. Podle Oldřicha J. Blažíčka „je příznačným dokladem Braunova uměleckého rozletu v jeho prvých pražských letech a jeho vlastní práce, malebné lehkosti a plnosti jeho plastického výrazu. Zároveň dokládá i péči, kterou věnoval vysoko umístěným plastikám, jako by byly určeny k pozorování: ústa jsou zde pootevřena jako v hovoru, oči hledí vyznačenými zornicemi, profil je citlivě vyznačen.“ Naopak Emanuel Poche soudil, že dochovaný fragment není vlastní prací Braunovou, nýbrž výtvorem jeho dílny.

Tomáš Hladík 2021