Zima

(1673 – 1732)
Název Zima
Cyklus Alegorie čtyř ročních období
Datování
Provenience interiéry šternberské příměstské vily v Troji, Wenzel Adalbert Graf Sternberg, do 1709; Gräfin von Pötting; Johann Graf Sternberg; Kaspar Grag Sternberg, do 1835
Způsob nabytí získáno 17. 10. 1835
Inventární číslo P 4
Předchozí inventární čísla OP 165
Katalogové číslo 47
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 62 cm / šířka 22 cm / Hloubka 22 cm
Materiál
Literatura
 • KAT. NG 1988b, 86
  Jiří Mašín (ed.), Staré evropské umění. Sbírky Národní galerie v Praze. Šternberský palác, kat., Praha 1988.
 • Asche 1961, 125-126,171
  Siegfried Asche, Drei Bildhauerfamilien an der Elbe, Wien–Wiesbaden 1961
 • BLAŽÍČEK 1980A, 495
  Oldřich J. Blažíček, Italské podněty a ohlasy v barokovém sochařství Čech, Umění XXVIII, 1980, s. 493–504
 • BLAŽÍČEK 1989A, 303,313
  Oldřich J. Blažíček, Barokní sochařství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění (Od počátků renesance do závěru baroka) II/1, Praha 1989, s. 293–314
 • Kat. Beograd 1972, 33
  Barok u Češkoj, Narodni Muzej Beograd, Beograd 1972.
 • Kat. Bukurešť 1971, 18
  Arta Barocă din Boemia, Muzeul de artă al R. S. Rommânia, Bucureşti 1971.
 • Kat. Leningrad 1974
  Iskusstvo češskogo barokko, Leningrad 1974.
 • Kat. Londýn, Birmingham 1969
  Baroque Art in Bohemia, kat. výst., Victoria & Albert Museum, London, City Museum & Art Gallery, Birmingham, Arts Council, London 1969.
 • Kat. Miláno 1966, 81
  L´Arte del Barocco in Boemia, Palazzo Reale, Milano 1966.
 • Kat. NG 1970
  Umění českého baroku. Soubor vystavený roku 1969 v Londýně a v Birminghamu, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, Praha 1970.
 • Kat. NG 1988A, 144
  Oldřich J. Blažíček – Ladislav Kesner – Marie Anna Kotrbová et al., Staré české umění. Sbírky Národní galerie v Praze. Jiřský klášter (Sbírky Národní galerie v Praze. Katalog stálé expozice II), Národní galerie v Praze, Praha 1988.
 • Kat. NG 2001B, 141
  Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Obrazárna Pražského hradu, Klášter sv. Jiří, Valdštejnská jízdárna, Palác Kinských, Národní galerie v Praze, Praha 2001.
 • Kat. Obrazárny 1889, 277
  Katalog Obrazárny v Domě umělců Rudolfinum v Praze, Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1889.
 • Kat. Obrazárny 1912, 356-357
  Katalog Obrazárny v Domě umělců Rudolfinum v Praze, Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1912.
 • Kat. Praha 1938, 74
  Výstava umění v Čechách XVII.–XVIII. století, 1600–1800. Pražské baroko, Valdštejnský palác, Umělecká beseda v Praze, Praha 1938.
 • Horyna,Neubert 2000, 52
  Mojmír Horyna – Karel Neubert, Zámek Trója u Prahy. Stručná historie, Praha – Litomyšl 2000.
 • Neumann 1974, 52
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974.
 • Preiss, Horyna, Zahradník 2000, 136,315,316
  Pavel Preiss – Mojmír Horyna – Pavel Zahradník, Zámek Trója u Prahy. Dějiny, stavba, plastika a malba, Praha–Litomyšl 2000.
 • Průvodce 1913, 107
  Průvodce Obrazárnou v Domě umělců: Rudolfinum v Praze, Praha 1913.
 • Průvodce 2005A, 42
  Vít Vlnas (ed.), Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří, Praha 2005.
 • Průvodce 2005B, 42
  Vít Vlnas (ed.), Mannerist and Baroque Art in Bohemia. Guide to the permanent exhibition of the Collection of Old Masters of the National Gallery in Prague at the Convent St George, Prague 2005.
 • Průvodce 2020A, 142
  Norbert Schmidt – Marius Winzeler (edd.), Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Průvodce. Národní galerie Praha Sbírka starého umění, Praha 2020.
 • Průvodce 2020B, 142
  Norbert Schmidt – Marius Winzeler (edd.), Old Masters in the Schwarzenberg Palace. Exibition Book. National Gallery Prague Collection of Old Masters, Prague 2020.
 • Seznam Zbraslav 1940, 35
  Seznam obrazů a soch vystavených Národní galerií v Praze v odbočce na Zbraslavi, Praha 1940.
 • Schmidt 2005, 18-19,21
  Eike D. Schmidt, Paul Heermann (1673–1732). Meister der Barockskulptur in Böhmen und Sachsen. Neue Aspekte seines Schaffens, München 2005.
 • Staří mistři 2019, 168
  Marius Winzeler (ed.), Staří mistři. Alte Meister. Old Masters (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Verzeichniss 1867, 33
  Verzeichniss der Kunstwerke in der Gemälde-Galerie der Privatgesellschaft patriotischer Kunstfreunde zu Prag, Prag 1867.
 • Verzeichnis Königssaal 1940, 35
  Verzeichnis der Bilder und Statuen der Nationalgalerie in Prag in der Zweigstelle in Königssaal, Prag 1940.
Prameny
 • Blažíček 1974/1982 
  ANG, fond Oldřich Jakub Blažíček (1914–1985), Rukopisy, Oldřich J. Blažíček, Sochařství 17. a 18. století v Národní galerii – manýrismus a barok – pro Sbírky Národní galerie v Praze / Katalogy stálých expozic Národní galerie v Praze /, sv. 2, Staré české umění, Jiřský klášter, 1974–1982, strojopis, př. č. AA 3260
 • EC katalog 
  ANG, fond Společnost vlasteneckých přátel umění (1796–1949) (dále SVPU), Einreichungs-Catalog (EC katalog), opis (Abschrift des Einreichungs-Catalogs der Gemäldegalerie der Gesellschaft patr. Kunstfreunde), př. č. AA 2941
 • Inventář OSVPU a SSSU 
  ANG, fond Státní sbírka starého umění (1937–1939) (dále SSSU), Inventář obrazů a plastik (Inventář OP), 1796–1939, př. č. AA 3702
 • Vančura 2002, 72
  Václav Vančura, Barokní plastika Prahy, Praha 2002, CD

Mramorové bysty čtyř ročních dob pocházejí velmi pravděpodobně z interiérů zámku Václava Vojtěcha hraběte ze Šternberka v Praze-Troji a bývají datovány do rozpětí let 1690 až 1708. V někdejší Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění v Praze zahajovala tato čtveřice řadu barokní plastiky a byla vystavena již v první expozici ve Šternberském paláci na Hradčanech. Celá čtveřice byla zprvu připisována Berninimu, později italskému mistru z konce 17. století. Pokud jde o typové předlohy, je známo, že barokní zobrazení ročních dob, a zvláště Zimy jako starce zahaleného v kožešinovém plášti, mělo nejen italské – především benátské – dobové vzory, ale také francouzské inspirace, například v okruhu Girardonově. Siegfried Asche kdysi spojil všechny bysty s Paulem Heermannem, s odkazem na jeho účast při výzdobě zámeckého schodiště v Troji. Oldřich Blažíček naproti tomu navrhl připsání Johannu Georgovi Heermannovi, Paulovu strýci a prvnímu učiteli, založené rovněž na slohové a typové souvislosti s trojskou plastikou, a to zejména alegorie Zimy s tamní postavou Krona. Nedávno Eike Schmidt upozornil na to, že vypracování draperií má morfologicky blízko k pracím Giulia Cartariho, Berniniho nejoblíbenějšího odchovance. Alegorie Léta a Podzimu dlouhodobě zdobily tzv. Čínský kabinet v interiéru Šternberského paláce, alegorické zpodobení Zimy patřilo mezi výrazné sochařské práce expozic barokního umění v Čechách v klášteře sv. Jiří a ve Schwarzenberském paláci. Od konce roku 2019 jsou všechny čtyři exkluzívní mramorářské práce instalovány znovu pospolu v expozici Sbírky starého umění, která byla pod názvem Staří mistři zpřístupněna v interiérech Schwarzenberského paláce na Hradčanech.

Tomáš Hladík 2021