Venuše s Amorem

(1684 – 1738)
Název Venuše s Amorem
Datování
Provenience Clam-Gallasův palác, Praha, do 1880; Uměleckoprůmyslové museum v Praze, do 1949
Způsob nabytí získáno 1985
Inventární číslo P 7624
Předchozí inventární čísla DP 421
Katalogové číslo 8
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 190 cm / šířka 59 cm / Hloubka 49 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, 8
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • KAT. NG 1988a, 142
  Jiří Kotalík (ed.), Die Nationalgalerie in Prag I, Prag 1988.
 • BLAŽÍČEK 1958, 139
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958
 • Kat. Londýn, Birmingham 1969
  Baroque Art in Bohemia, kat. výst., Victoria & Albert Museum, London, City Museum & Art Gallery, Birmingham, Arts Council, London 1969.
 • Kat. Paříž 1981, 88
  Le Baroque en Bohȇme, Paris, Grand Palais, Paris 1981.
 • Hladík 2018B, 214
  Tomáš Hladík, Expozice baroka v Čechách ve Schwarzenberském paláci, in: Marius Winzeler (ed.), Schwarzenberský a Salmovský palác, Národní galerie v Praze, Praha 2018, s. 212–223.
 • Kořán 1988A, 497
  Ivo Kořán, Sochařství, in: Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero knih o Praze), Praha 1988, s. 433–518.
 • Neumann 1966A, 98, 100
  Jaromír Neumann, Obrazárna Pražského hradu. Soubor vybraných děl, Praha 1966.
 • Neumann 1969, 137
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1969.
 • Neumann 1974, 210–211
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974.
 • Poche 1937A
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, Praha 1937.
 • Poche 1965, 36, 37, 38, 135
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1965.
 • Poche 1986A, 60, 65, 66, 298
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.
 • Poche 1986B, 194–196
  Emanuel Poche, Pražské památky Braunova umění, Staletá Praha XVI, 1986, s. 181–199.
 • Poche 2003
  Emanuel Poche, Matthias Bernhard Braun. Monographie, herausgegeben von Hans Jäger, Studien Verlag, Innsbruck 2003.
 • Průvodce 1976, 15
  Staré české umění II. Manýrismus a baroko. Průvodce expozicí v Jiřském klášteře na Pražském hradě, Národní galerie v Praze, Praha 1976.
 • Průvodce 2005A, 66–67
  Vít Vlnas (ed.), Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří, Praha 2005.
 • Průvodce 2005B, 66–67
  Vít Vlnas (ed.), Mannerist and Baroque Art in Bohemia. Guide to the permanent exhibition of the Collection of Old Masters of the National Gallery in Prague at the Convent St George, Prague 2005.
 • Průvodce 2013A, 175
  Marcela Vondráčková (ed.), Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. ve Schwarzenberském paláci, Praha 2013.
 • Průvodce 2013B, 175
  Marcela Vondráčková (ed.), Baroque in Bohemia. Guide to the permanent Exhibitions of the National Gallery in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague and Institute of Archeology of the Academy of Scienses of the Czech Republic, Prague in Schwarzenberg Palace, Prague 2013.
 • Průvodce 2020B, 214
  Norbert Schmidt – Marius Winzeler (edd.), Old Masters in the Schwarzenberg Palace. Exibition Book. National Gallery Prague Collection of Old Masters, Prague 2020.
 • Staří mistři 2019, 186
  Marius Winzeler (ed.), Staří mistři. Alte Meister. Old Masters (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Štech 1938, 1939, 206
  Václav Vilém Štech, Československé malířství a sochařství nové doby, Praha 1938–1939.
 • Štech 1959, 79, 91–92
  Václav Vilém Štech, Die Barockskulptur in Böhmen, Prag 1959.
Prameny
 • Akvizice 1965–1970
  Archiv NG (dále ANG), fond NG, Akvizice 1965–1970, Doklady ke knize přírůstků, 1968 ANG, fond NG, Akvizice 1965–1970, Nákupy, Zdeněk Stibral (př. č. 159/68), 1968 ANG, fond NG, Akvizice 1965–1970, Převody, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha (př. č. 104/85), 1969

Půvabná Venuše pochází ze skupiny prací pro rodový palác Jana Václava hraběte Gallase na Starém Městě pražském, který byl vystavěn v letech 1714 až 1718 podle projektu císařského architekta Johanna Bernharda Fischera von Erlach. Sochařská výzdoba paláce pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna, kterému bylo v průběhu let 1713 až 1718 vyplaceno celkem 3 042 zlatých. Venuše náležela mezi sedmnáct (a možná devatenáct) skulptur, které zdobily palácovou atiku a boční rizality; ústřední trojici tvořily sochy Jupitera, Apollona a Merkura. Jednalo se o velmi prestižní zakázku pro nejvyššího zemského maršálka a úspěšného diplomata (pozdějšího neapolského místokrále), a proto se i skulptury, původně určené do značné výšky palácové atiky, vyznačují velmi citlivým zpracováním. Předpokládá se proto, že byly z velké části prací mistra samotného. Sochy olympských bohů byly v roce 1880 v tak špatném stavu, že musely být sneseny, a jejich fragmenty byly umístěny na zahradě pražského Uměleckoprůmyslového musea. Při pozdějším restaurování byly některé z nich znovu sestaveny z dochovaných částí.

Tomáš Hladík 2021