Alegorie Víry

(1684 – 1738)
Název Alegorie Víry
Datování
Provenience sbírka JUDr. Julia Řivnáče, Praha; sbírka Václava Viléma Štecha; sbírka Adolfiny Juránkové, Praha, do 1949
Způsob nabytí získáno 1949 (prostřednictvím prof. Václava Viléma Štecha)
Inventární číslo P 714
Katalogové číslo 18
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 29 cm / šířka 10 cm / Hloubka 9 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, 8
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • KAT. NG 1988a, 137
  Jiří Kotalík (ed.), Die Nationalgalerie in Prag I, Prag 1988.
 • Bašta 2011, 19–20
  Petr Bašta, Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka, Praha 2011
 • BLAŽÍČEK 1943, 165
  Oldřich J. Blažíček, K povahopisu barokové sochařské dílny, Volné směry XXXVI, 1943, s. 157–167
 • BLAŽÍČEK 1958, 21, 141
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958
 • BLAŽÍČEK 1961, 320
  Oldřich J. Blažíček, K Braunově drobné plastice, Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Řada uměnovědná, F 5, 1961, s. 319–326
 • BLAŽÍČEK 1971A, 77
  Oldřich J. Blažíček, Umění baroku v Čechách, Praha 1971
 • BLAŽÍČEK 1972, 30
  Oldřich J. Blažíček, Prag und Wien im Spiegel der Barockplastik, Mitteilungen der Österreichischen Galerie, 16/60, 1972, s. 16–45
 • BLAŽÍČEK 1982B, 19
  Oldřich J. Blažíček, Podoby a proměny barokové plastiky v Čechách, Výtvarná kultura VI, 1982, č. 3, s. 13–21
 • BLAŽÍČEK 1983, 14
  Oldřich J. Blažíček, Bildhauerskizzen des böhmischen Barock, in: Leopold Netopil – Franz Wagner (edd.), Imagination und Imago. Festschrift Kurt Rossacher. Zum 65. Geburtstag von Kurt Rossacher und zum zehnjährigen Bestandsjubiläum des Salzburger Barockmuseums (Nr. 9 der „Schriften des Salzburger Barockmuseums“), Salzburg 1983, s. 9–18
 • BLAŽÍČEK 1986B, 85
  Oldřich J. Blažíček, Modellpraxis in der böhmischen Barockskulptur, in: Peter Volk (ed.), Entwurf und Ausführung in der europäischen Barockplastik. Beiträge zum internationalen Kolloquium des Bayerischen Nationalmuseums und des Zentralinstituts für Kunstgeschichte München, 24. bis 26. Juni 1985, München 1986, s. 85–90
 • BLAŽÍČEK 1988, 23
  Oldřich J. Blažíček, Braun a jeho místo v plastice českého baroku /Braunovská problematika/, in: Matyáš Bernard Braun 1684–1738. Sborník vědecké konference pořádané Národní galerií v Praze ve spolupráci s Československým komitétem dějin umění ve dnech 26. a 27. listopadu 1984 (Edice Studie a materiály 4 Národní galerie v Praze), Praha 1988, s. 17–27
 • BLAŽÍČEK 1989B, 494–495
  Oldřich J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka, in: Dějiny českého výtvarného umění (Od počátků renesance do závěru baroka) II/2, Praha 1989, s. 481–509
 • BLAŽÍČEK 1991, 14
  Oldřich J. Blažíček, Modelová praxe v české barokové plastice, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře. Sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986, Praha 1991, s. 14–20
 • Blažíček–Preiss–Hejdová 1977, 72, 77
  Oldřich J. Blažíček – Pavel Preiss – Dagmar Hejdová, Kunst des Barock in Böhmen. Skulptur – Malerei – Kunsthandwerk – Bühnenbild, Recklinghausen 1977
 • Kat. Beograd 1972
  Barok u Češkoj, Narodni Muzej Beograd, Beograd 1972.
 • Kat. Bukurešť 1971
  Arta Barocă din Boemia, Muzeul de artă al R. S. Rommânia, Bucureşti 1971.
 • Kat. Essen 1977, 56
  Oldřich J. Blažíček – Dagmar Hejdová – Pavel Preiss (edd.), Kunst des Barock in Böhmen, kat. výst., Villa Hügel, Essen, Recklinghausen 1977.
 • Kat. Chlumec 1969, 40
  Barok v Čechách. Výběr architektury, plastiky, malby a uměleckých řemesel 17. a 18. století. Katalog expozice, Státní zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, Hradec Králové 1969.
 • Kat. Chlumec 1973, 106
  Oldřich J. Blažíček – Dagmar Hejdová – Josef Hobzek et al., Barok v Čechách. Výběr architektury, plastiky, malby a uměleckých řemesel 17. a 18. století. Katalog expozice ve státním zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, Praha 1973.
 • Kat. Leningrad 1974
  Iskusstvo češskogo barokko, Leningrad 1974.
 • Kat. Lille 2002, 54
  Vít Vlnas (ed.), Lumière et ténèbres. Art et civilisation du baroque en Bohême, kat. výst., Palais des Beaux-Arts, Lille, Paris 2002.
 • Kat. Londýn, Birmingham 1969
  Baroque Art in Bohemia, kat. výst., Victoria & Albert Museum, London, City Museum & Art Gallery, Birmingham, Arts Council, London 1969.
 • Kat. Miláno 1966, 97
  L´Arte del Barocco in Boemia, Palazzo Reale, Milano 1966.
 • Kat. NG 1970
  Umění českého baroku. Soubor vystavený roku 1969 v Londýně a v Birminghamu, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, Praha 1970.
 • Kat. NG 1971, 56
  Sbírka starého umění. Seznam vystavených děl, Národní galerie v Praze, Praha 1971.
 • Kat. NG 1992A, 137
  Jan Chlíbec – Ladislav Kesner – Vladimíra Koubová et al., Národní galerie v Praze. Staré české umění. Klášter sv. Jiří, Praha–Paříž 1992.
 • Kat. NG 2001B, 51
  Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Obrazárna Pražského hradu, Klášter sv. Jiří, Valdštejnská jízdárna, Palác Kinských, Národní galerie v Praze, Praha 2001.
 • Kat. Paříž 1981, 90–91
  Le Baroque en Bohȇme, Paris, Grand Palais, Paris 1981.
 • Kat. Praha 1938, 95
  Výstava umění v Čechách XVII.–XVIII. století, 1600–1800. Pražské baroko, Valdštejnský palác, Umělecká beseda v Praze, Praha 1938.
 • Hladík 2001, 160, 162
  Tomáš Hladík, Sochařství baroka v Čechách, in: Cat. NG 2001A, s. 132–175.
 • Hladík 2015, 11
  Tomáš Hladík, Zázračné theatrum. Matyáš Bernard Braun ve Šporkově Kuksu a Betlémě, Dějiny a současnost XXXVII, 2015, č. 3, s. 10–13.
 • Hladík 2016A, 81
  Tomáš Hladík, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě. Od návrhu k provedení, Praha 2016.
 • Horyna 1994, 261
  Mojmír Horyna, Neznámé bozzetto Matyáše Bernarda Brauna, Zprávy památkové péče LIV, 1994, s. 260–266.
 • Kořán 1999, 62, 97
  Ivo Kořán, Braunové, Akropolis, Praha 1999.
 • Neumann 1969, 143
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1969.
 • Neumann 1974, 61, 216
  Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1974.
 • Poche 1937A, 9
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, Praha 1937.
 • Poche 1938, 267–268
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, Umění (Štenc) XI, 1938, s. 255–285.
 • Poche 1965, 26
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1965.
 • Poche 1986A, 37, 84, 93, 299
  Emanuel Poche, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.
 • Poche 2003
  Emanuel Poche, Matthias Bernhard Braun. Monographie, herausgegeben von Hans Jäger, Studien Verlag, Innsbruck 2003.
 • Preiss 1981, 330
  Pavel Preiss, Boje s dvouhlavou saní, Praha 1981.
 • Průvodce 1976, 15–16
  Staré české umění II. Manýrismus a baroko. Průvodce expozicí v Jiřském klášteře na Pražském hradě, Národní galerie v Praze, Praha 1976.
 • Průvodce 2005A, 128
  Vít Vlnas (ed.), Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří, Praha 2005.
 • Průvodce 2005B, 128
  Vít Vlnas (ed.), Mannerist and Baroque Art in Bohemia. Guide to the permanent exhibition of the Collection of Old Masters of the National Gallery in Prague at the Convent St George, Prague 2005.
 • Průvodce 2013A, 142
  Marcela Vondráčková (ed.), Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. ve Schwarzenberském paláci, Praha 2013.
 • Průvodce 2013B, 142
  Marcela Vondráčková (ed.), Baroque in Bohemia. Guide to the permanent Exhibitions of the National Gallery in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague and Institute of Archeology of the Academy of Scienses of the Czech Republic, Prague in Schwarzenberg Palace, Prague 2013.
 • Štech 1929, 150
  Václav Vilém Štech, Z dílny Matyáše Brauna, in: Sborník k sedmdesátým narozeninám Karla B. Mádla, Praha 1929, s. 143–160.
 • Štech 1938, 1939, 210
  Václav Vilém Štech, Československé malířství a sochařství nové doby, Praha 1938–1939.
 • Štech 1959
  Václav Vilém Štech, Die Barockskulptur in Böhmen, Prag 1959.
 • Štech 1967, 213, 228
  Václav Vilém Štech, Matyáš Bernard Braun, in: Idem, Dohady a jistoty, Výbor studí a článků, Praha 1967, s. 188–291.
 • Volavka 1959, 235–236
  Vojtěch Volavka, O soše. Úvod do historické technologie a teorie sochařství. První díl, Praha 1959.
Prameny
 • Fond NG 1945-1958 
  Nákupní komise 1945–1953, Protokol 62. schůze Nákupní komise pro Staré umění (I) konané dne 19. listopadu 1949, s. 3, č. 7i

Skica je jediným dochovaným plastickým předstupněm zřejmě nejznámějšího Braunova díla, řady alegorických soch Ctností a Neřestí (1718–1719), jež si objednal před táhlé průčelí špitálu v Kuksu František Antonín hrabě Špork. Bozzetto vyšlo nepochybně z Braunovy ruky a ukazuje všechny přednosti jeho osobního sochařského přístupu – dynamický pohyb, modelaci sice letmou, avšak velmi živou a důraznou, dokonale malebné pojetí. Srovnání s nadživotní pískovcovou sochou v Kuksu, která hodně ztratila na pevných proporcích i objemové plnosti prvotní skici, zato ale volněji rozvinula draperii s uzlem na hlavě, naznačuje, nakolik mistr ponechával volnost svým tovaryšům při realizaci velkých skulptur. Naší malé sošky využila Braunova dílna ještě při práci pro špitální kostel v Duchcově v námětově shodné kamenné skulptuře, jež je svým uzavřeným obrysem a měkkou modelací hliněné předloze ještě bližší, ale naopak znatelně odlišná od štíhlé a ostře drapované sochy v Kuksu. Pro účel výstavní prezentace v expozici Barok v Čechách na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou byla roku 1967 zhotovena věrná kopie díla z patinované sádry (inv. č. FP 271), jež byla dále využita také na několika zahraničních přehlídkách umění českého baroka.

Tomáš Hladík 2021