Skici pro výjev Kázání sv. Jana Křtitele

Giovanni Battista della Rovere
(1561 - 1630)
před 1586