Skici pro výjev Kázání sv. Jana Křtitele

(1561 – 1630)
Název Skici pro výjev Kázání sv. Jana Křtitele
Datování před 1586
Způsob nabytí obchod Mikuláš Lehmann, Praha; získáno koupí 1955
Inventární číslo K 31079
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Popis

podlepeno, pravý i levý horní roh utržen

Rozměry
výška 370 mm / šířka 266 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Zdeněk Kazlepka, in: Kazlepka–Zlatohlávek 2009, s. 30–31, č. k. 9
    Zdeněk Kazlepka – Martin Zlatohlávek, Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek, kat. výst., Moravská galerie v Brně, Brno 2009

Zdá se, že tento list, pokreslený různými figurami a figurálními seskupeními, byl součástí skicáře. V horní části obsahuje dvě studie soustředěné pravděpodobně k námětu Kázání sv. Jana Křtitele. Malíř Giovanni Battista della Rovere se tímto námětem zabýval ve své rané tvorbě, kdy pracoval spolu s Giuseppem Medou (1534–1599) na výzdobě dómu v Monze. Starší kolega tuto zakázku získal již v roce 1562. O dvacet let později pak v severním transeptu kostela oba malíři vytvořili cyklus obrazů představujících jednotlivé výjevy ze života sv. Jana Křtitele. Práce ukončili v roce 1586. Je zajímavé, že oba malíři, jak Meda, tak Fiammenghino, zde vytvořili výjev Kázání sv. Jana Křtitele. Ani jedna z těchto kompozic však přesně neodpovídá náčrtům z pražského listu. Není proto vyloučeno, že zde načrtávané kompozice patří ještě k jiným výjevům než k zakázce v Monze.

Martin Zlatohlávek 2022