Sv. Jan Křtitel, sv. Jeroným a sv. Antonín

Jacopo Negretti
(1548 - 1628)
asi 1610–1615