Sv. Jan Křtitel, sv. Jeroným a sv. Antonín

(1548 – 1628)
Název Sv. Jan Křtitel, sv. Jeroným a sv. Antonín
Název zadní strany Studie puttů
Datování asi 1610–1615
Provenience Arthur Feldmann (1887–1941), Brno, do 1939; depozit Státní banka československá, 1956
Způsob nabytí restituce 2009, vráceno dědicům Arthura Feldmanna; získáno darem 2009
Inventární číslo K 59301
Předchozí inventární čísla DK 4599, K 43179
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vpravo nahoře: Jacopo Palma (tužka, rukou Arthura Feldmanna)
Popis

verso

Rozměry
výška 127 mm / šířka 111 mm
Materiál
Technika
Technika zadní strany
Literatura
  • Zdeněk Kazlepka, in: Kazlepka–Zlatohlávek 2009, s. 88–89, č. k. 55
    Zdeněk Kazlepka – Martin Zlatohlávek, Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek, kat. výst., Moravská galerie v Brně, Brno 2009
  • Kazlepka 2003, s. 16–17, č. k. 19
    Zdeněk Kazlepka, Disegno veneto. Benátská kresba 16.–18. století z českých, moravských a slezských sbírek, kat. výst., Moravská galerie v Brně, Brno 2003
  • Ruggeri 1989, s. 13–14, obr. 2
    Ugo Ruggeri, Disegni veneti e lombardi dal XVI al XVIII secolo. Dalle collezioni del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, kat. výst., Istituto Nazionale per la Grafica, Roma 1989

Benátský malíř známý především pod jménem Palma il Giovane dodával své obrazy nejen do kostelů ve městě na laguně, ale také na pevnině. Pražská kresba se vztahuje právě k oltářnímu obrazu z farního kostela v městečku Valdobbiadene (Treviso) v Benátsku. Nezachovaly se k němu žádné archivní dokumenty, proto je jeho datování do let 1610 až 1615 odvozováno ze stylové analýzy. Předpokládá se, že po svém vytvoření byl obraz ihned osazen na příslušný oltář. Na tomto místě jej pak zmiňuje Carlo Ridolfi (1594–1658) roku 1648 a k vidění je zde dodnes. Zachovaly se k němu ještě další kresby (ve florentské Galleria degli Ufizzi a v mnichovské Staatliche Graphische Sammlung), ale pražská má k finální verzi nejblíže.

Martin Zlatohlávek 2022