Sv. Jan Křtitel

Auguste Rodin
(12. 11. 1840 - 17. 11. 1917)
1880 (odlitek pozdější)