Sv. Jan Křtitel

(12. 11. 1840 – 17. 11. 1917)
Název Sv. Jan Křtitel
Název v originálu Saint Jean-Baptiste prêchant; Saint Jean-Baptiste; Saint Jean prêchant dans le désert en Création de l'homme; Création de l'homme
Datování 1880 (odlitek pozdější)
Provenience Zakoupeno československým státem 1925, deponováno v MG.
Inventární číslo P 1055
Katalogové číslo 40
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Značeno ALEXIS RUDIER Fondeur. Paris. / Rodin
Rozměry
výška 199 cm / šířka 58 cm / Hloubka 123 cm
Materiál
Literatura
 • Kesner 1965, č. kat. 144
  Kesner 1965 Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Praha 1965 (2nd edition)
 • Volavka 1933, č. kat. 567
  Vojtěch Volavka, Při výstavě barokní dřevěné plastiky, Umění VI, 1933, s. 371–380.
 • Alley 1959, n. pag.
  Ronald Alley, The Foreign Paintings, Drawings and Sculpture, Tate Gallery, London 1959
 • Aubert 1952, č. kat. 40 (sádra)
  Marcel Aubert, Rodin: Sculptures, Éditions TEL, Paris 1952
 • Beausire 1988, index
  Alain Beausire, Quand Rodin exposait, Musée Rodin, Paris 1988
 • Bourdelle 1909, s. 46–47
  Rodin a sochařství, přednáška v Národním klubu, 1. března 1909
 • Bourdelle 1937, s. 132–133
  Antoine Bourdelle, La sculpture et Rodin, Émile-Paul, Paris 1937
 • Volavka 1932, s. 32
  Vojtěch Volavka, Průvodce po moderní galerii (kat. exp.), Moderní galerie, Praha 1932.
 • Volavka 1934, č. kat. 567
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1934.
 • Volavka 1936, č. kat. 115
  Vojtěch Volavka, Průvodce po Moderní galerii (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1936.
 • Honty-Mašín 1958, č. kat. 385
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926, č. kat. 9
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966, s. 75–76
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966, č. kat. 105
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003, č. kat. 53
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Hulíková-Urban-Wittlich 2019, sv. II, s. 639–645
  Veronika Hulíková – Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), Umění Dlouhého století, 1796–1918, průvodce expozicí Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie v Praze, Praha 2019.
 • Macková-Štech 1962, s. 8, 100–101
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Honty 1956
  Tibor Honty, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze (soubor 12 fotografií T. Hontyho), Orbis, Praha 1956.
 • Janson 1985, s. 122, 124, 131, 135
  Horst Waldemar Janson: Nineteenth-Century Sculpture, Thames & Hudson Ltd., London 1985.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1994, č. kat. 4
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Národní galerie v Praze. Francouzské umění 19. a 20. století, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Praha 1994.
 • Janištinová-Juříková-Uhrová-Zemánek 1995, č. kat. 54
  Anna Janištinová – Jiří Zemánek – Madgalena Juříková – Olga Uhrová, Galerie nationale de Prague. L´art français des 19e et 20 siècles, Réunion des Musées Nationaux – Národní galerie v Praze, Paris 1995.
 • Butler–Glover 2001, č. kat. 1 a s. 65, 123–127
  Ruth Butler – Lindsey Glover (eds.), European Sculpture of the Nineteenth Century: The Collections of the National Gallery of Art Systematic Catalogue, National Gallery of Art, Washington D.C. – Oxford University Press, New York 2001
 • Volné směry XXIV 1926, č. kat. 344
 • Burda–Halířová 1992, č. kat. 146 a s. 24
  Michal Burda – Marie Halířová, Pocta Rodinovi 1902–1992, kat. výst., Galerie hlavního města Prahy, Praha 1992
 • Praha 1935, č. kat. 567
  Praha 1935, č. kat 111 (maj. Čsl. státní galerie).
 • Bartlett 1889c, s. 101
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin VIII, The American Architect and Building News XXV, 1889, 25 May, č. 700, s. 249–251
 • Bartlett 1889d, s. 113
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin IX: Rodinʼs Drawings, The American Architect and Building News XXV, 1889, 1 June , č. 701, s. 260–263
 • Bartlett 1889f, s. 250
 • Bartlett 1889g, s. 263
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin IX. Rodin´s Drawings, The American Architect and Building News XXV, 1 June 1889, č. 701, s. 260–263
 • Maillard 1889, s. 9–10, 36–37
  Léon Maillard, Études sur quelques artistes originaux. Auguste Rodin statuaire, H. Floury Librairie-Éditeur, Paris 1899 .
 • Rilke 1903 (1928), s. 5, 9
  Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Insel-Verlag, Leipzig 1928.
 • Mauclair 1907, s. 6–9, 11, 21, 27, 92
  Camille Mauclair, Auguste Rodin – člověk, myšlenky, dílo, B. Kočí, Praha 1907.
 • Dujardin-Beaumetz 1913 (1992), s. 80–84
  François Dujardin-Beaumetz, Entretiens avec Rodin, Paris 1992
 • Catalogue of sculptures by Auguste Rodin 1925, s. 65–66
  Catalogue of sculptures by Auguste Rodin, Victoria & Albert Museum, London 1925
 • Cladel 1950 (1936)
  Judith Cladel, Rodin: sa vie glorieuse, sa vie inconnue, Grasset, Paris 1950 (1936)
 • Grappe 1944, s. 32, 141
  Georges Grappe, Catalogue du Musée Rodin. Essai d´un classement chronologique, Musée Rodin, Paris 1944.
 • Schmoll Eisenwerth 1983, s. 47, 51, 55
  Joseph Adolf Schmoll Eisenwerth, in: Rodin: Le Masque de lʼHomme Auguste Rodin nez cassé. Die Maske des Mannes mit der zerbrochenen Nase, Sonderdruck aus Jahrbuch 1976 der Technichen Universität München, s. 93–110.
 • Tancock 1976, s. 30, 74, 76, 83
  John Tancock, The Sculpture of Auguste Rodin. The Collection of the Rodin Museum, Rodin Museum, Philadephia 1976-
 • Feist 1979, č. kat. 7-8
  Peter Feist, Auguste Rodin. Plastik, Zeichnungen, Graphik, kat. výst., Staatl. Museen, Berlin 1979
 • Fergonzi–Lamberti–Riopelle 1996, s. 15
  Flavio Fergonzi – Maria Mimita Lamberti – Christopher Riopelle, Michelangelo nellʼOttocento. Rodin, e Michelangelo, Charta – Casa Buonarroti, Milano–Firenze 1996
 • Elsen 2003, s. 357–359
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodinʼs Art. The Rodin Collection of the Iris & B. Gerald Cantor Centre for Visual Arts at Stanford University, Oxford University Press, New York 2003
 • Masaryková 1947, č. kat. 589
  Anna Masaryková, Sbírka moderního umění Národní galerie v Praze (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1947.
 • Le Normand-Romain-Marraud-Tytgat 2007, č. kat. 46
  Antoinette Le Normand-Romain – Hélene Marraud – Diane Tytgat, Rodin et le bronze: catalogue des oeuvres conservées au Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2007.
 • Mauclair 1905, s. 8–11
  Camille Mauclair, Auguste Rodin. Lʼhomme et lʼoeuvre, La Renaissance du livre, Paris 1905.
 • Lawton 1908
  Frederick V. Lawton, François-Auguste Rodin, Mitchell Kennerley, New York 1908.
 • De Caso – Sanders 1977, č. kat. 65
  Jacques De Caso – Patricia B. Sanders, Rodinʼs Sculpture. A Critical Study of the Spreckels Collection, California Palace of the Legion of Honor, Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco 1977
 • Fonsmark 1988, index
  Rodin. La Collection du brasseur Carl Jacobsen à la Glyptothèque et oeuvres apparentées, kat. výst., Ny Carlsberg Glyptotek, København 1988
 • Pingeot 2000, s. 440–445, 448–451
  Anne Pingeot, Rodin au musée du Luxembourg, 48/14. La revue du Musée dʼOrsay, autumne 2000, č. 11, s. 60–77.
 • Viéville-Magnien 2009, č. kat. 131
  Dominique Viéville – Aline Magnien (eds.), Guide des collections du Musée Rodin, Musée Rodin, Paris 2009.
 • Elsen 1980, s. 314, 318, 326
  Albert Edward Elsen, Dans lʼatelier de Rodin. Le sculpteur et les photographes, Phaïdon, Musée Rodin, Oxford–Paris 1980
 • Mirbeau 1993 (1895), sv. II, s. 95
  Octave Mirbeau, Combats esthétiques, Nouvelles éd. Séguier, Paris 1993 (1895).
 • Bartlett 1889h, s. 283–285
  Truman Howe Bartlett, Auguste Rodin VIII, The American Architect and Building News XXV, 25 May 1889, č. 700, s. 249–251
 • Duhem 1901, s. 6–7
  Henri Duhem, Auguste Rodin, Bibliothèque de lʼAssociation, Paris 1901
 • MacColl 1901, s. 59–60
  D. S. Maccoll, St. John the Baptist Preaching by Rodin, The Art Journal LIII, January 1901, s. 59–61.
 • MacColl 1903, s. 305, 307
  D. S. Maccoll, Auguste Rodin. Les Maîtres artistes, 1903, 15 October, č. 8, s. 304–311.
 • Mauclair 1901, s. 769–771
  Camille Mauclair, Auguste Rodin, son oeuvre, son milieu, son influence, La Revue Universelle I, 1901, 17 août, č. 33, s. 769–774.
 • Praha 1902, č. kat. 18
  Katalog výstavy děl sochaře Augusta Rodina v Praze 1902 (kat. výst.), SVU Mánes, Praha 1902.
 • Sborník Rodin 1902, s. 8, 9
  Výstava děl A. Rodina v Praze 1902, Volné směry VI, 1902, č. 8, s. 183–214.
 • Gsell 1999 (1911), s. 376
  Paul Gsell, Auguste Rodin. LʼArt. Entretiens réunis par Paul Gsell, Grasset, Paris 1999 (1911).
 • Pečírka 1935, s. 49–50
  Jaromír Pečírka, Francouzské moderní sochařství, Orbis, Praha 1935.
 • Elsen 1963, č. kat. 6045
  Albert Edward Elsen, Rodin, Museum of Modern Art, New York 1963
 • Steinberg 1991 (1972), s. 27–33
  Leo Steinberg, Le Retour de Rodin, Macula, Paris 1991 (1972).
 • Elsen 1974, s. 370, 385
  Albert Edward Elsen, Origins of Modern Sculpture: Pioneers and Premises, George Braziller, New York 1974
 • Schnell 1979, č. kat. 4
  Werner Schnell, Rodin zwischen Innovationssetzung und Publikumserwartung. Studie zum Konflikt von Künstler und Publikum, in: Rainer Wick – Astrid Wick-Kmoch (eds.), Kunstsoziologie. Bildende Kunst und Gesellschaft, Dumont Buchverlag, Köln 1979, s. 314–334.
 • Elsen 1981, repr. č. 9-12
  Albert Edward Elsen (ed.), Rodin Rediscovered, kat. výst., National Gallery of Art, Washington 1981
 • Pinet 1983, s. 38–44
  Hélène Pinet, Les photographes de Rodin, Photographies, Septembre 1983, č. 2, s. 38–58.
 • Levkoff 1994, č. kat. 32-35, 37
  Mary L. Levkoff, Rodin in His Time. The Cantor Gifts to the Los Angeles County Museum of Art, The County Museum of Art, Los Angeles 1994.
 • Newton 1986, s. 200–202
  Joy Newton, The Sculptor and the Poet: Auguste Rodin and William Ernest Hanley, Laurels LVII, Autumn 1986, č. 2, s. 103–121.
 • Newton 1994, č. kat. 10
  Joy Newton, Rodin is a British Institution, The Burlington Magazine CXXXVI, 1994, č. 1011, s. 822–828.
 • Grunfeld 1987, s. 104–106, 109, 114
  Frederic V. Grunfeld, Rodin: A Biography, Henry Holt & Co, New York 1987.
 • Goldscheider 1989, s. 70–71
 • Pinet 1990, č. kat. 102
  Hélène Pinet, Rodin, et ses modèles, le portrait photographié (kat. výst.), Musée Rodin, Paris 1990.
 • Le Normand-Romain 1996, s. 823
  Antoinette Le Normand-Romain, Auguste Rodin: le buste de Saint Jean-Baptiste (1880) acquis par le musée Rodin, La Revue du Louvre et des musées de France, 1996, č. 2, s. 15.
 • Vassalo 1997, č. kat. 10
  Isabelle Vassalo, De Suzon aux Bourgeois de Calais: les oeuvres de Rodin éditées en Belgique, in: Le Normand-Romain 1997, s. 423–440.
 • Kausch 1996, č. kat. 54
  Michael Kausch, Das Menschenbild Auguste Rodins, in: Wilfried Seipel (ed.), Auguste Rodin, Eros und Leidenschaft (kat. výst.), Wasmuth Ernst Verlag 1996, s. 51–80.

Vznik díla výjimečně popsal sám Auguste Rodin. Jednoho dne vešel do Rodinova ateliéru vesničan Pignatelli. Sochaře okamžitě upoutaly velmi přirozené pohyby, s jakými muž vkročil do místnosti a asertivně se ujal slova. Hned si vzpomněl na postavu sv. Jana Křtitele, který přišel oznámit příchod Krista. Při modelování díla se Rodin soustředil na akcentování pohybu, který Křtitelovo prorocké sdělení doprovázel, a postupně vymodeloval známé dílo Homme qui marche, jež inspirovalo mnohé další umělce. Následně svou vizi nakročeného muže stupňoval poselstvím myšlenky, která se projevuje v barokní teatrálnosti ruky sv. Jana Křtitele zvednuté do vzduchu. Dílo ukazuje sochařovu mistrovsky odpozorovanou modelaci podle lidského těla. Nahota byla vzhledem k zobrazeného biblickému námětu komentována francouzským sochařem Émilem-Antoinem Bourdellem jako ,,rembrandtovské reziduum“. Auguste Rodin začal na plastice pracovat v roce 1878, poté co již vytvořil dílo Kovový věk (1875–1877). I přes krátký časový rozestup se obě díla svým provedením fundamentálně odlišují. Zatímco Kovový věk je pojednán jemnější modelací, která koresponduje se snovým, symbolistním vyzněním námětu, plastika Křtitele zobrazuje surovou nahotu s výraznější muskulaturou a pohybovou dynamikou. Oba mužské akty svědčí o Rodinově raném mistrovském přístupu k lidskému tělu, z něhož během devadesátých let 19. století vycházel při modelaci výrazově silných fragmentů lidského těla. Z tohoto důvodu byla také obě díla dlouho vystavována ve sbírce Národní galerie vedle sebe, ačkoliv Kovový věk byl pouze dlouhodobou výpůjčkou. Zpodobení Sv. Jana Křtitele postrádá jakékoliv atributy, poukazující na jeho osobu. Známe ovšem kresbu z časopisu LʼArt, která ukazuje Rodinova Křtitele s křížem. Mimo to byly vytvářeny redukce díla ve třech velikostech (80, 50 a 20 cm), které do bronzu odlévala Société anonyme de fonderie artistique (Thiébaut frères, Fumières a Gavignot jako nástupce). Nadživotní sádry byly zároveň po roce 1900 vystaveny v Glasgow, Drážďanech, Praze (1902, č. kat. 18/107) a Düsseldorfu, odkud byly většinou také zakoupeny. Výjimku v tomto ohledu tvořila Praha, kde byl zpočátku zájem sběratelů váhavý. Nákup bronzového exempláře se uskutečnil až po výstavě Francouzské umění XIX. a XX. století v roce 1923.

Martina Bezoušková 2022