Choré dítě

Jean-Baptiste Carpeaux
(11. 5. 1827 - 12. 10. 1875)
pozdější odlitek