Choré dítě

(11. 5. 1827 – 12. 10. 1875)
Název Choré dítě
Název v originálu Skizza / LʼEnfant malade
Datování pozdější odlitek
Původní umístění Deponováno v MG.
Způsob nabytí Darováno 1924 liteckou dílnou Susse Frères pro Státní galerii.
Inventární číslo P 1053
Katalogové číslo 29
Tematický celek Francouzské sochařství 19. a 20. století
Sbírka Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Druh uměleckého díla socha
Značeno vzadu značeno Susse Fres Edts Paris [Susse Frères Editeurs Paris]: sign. J B Carpeaux + litecká značka
Popis

Intimní a procítěná kompozice matky, která v náručí svírá své nemocné dítě, je modelována s důrazem na křehkost formy. Bozzetto totiž Carpeaux dokončil nedlouho po narození svého syna kolem roku 1870. Skicovitost provedení nejvíce vyniká v pálené hlíně. Po sochařově smrti bylo na žádost rodiny vytvořeno několik bronzových odlitků (viz Poletti–Richarme 2003, s. 180). Jeden z bronzů daroval Jacques Susse, ředitel pařížské firmy Susse frères (kde odlitky vznikly) v roce 1924 do sbírek budoucí Státní galerie. Dílo bylo prozatímně deponované v Moderní galerii.

Rozměry
výška 20 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • Honty-Mašín 1958, 8, 96
  Tibor Honty – Jiří Mašín, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie, Národní galerie v Praze, Praha 1958.
 • MG 1926
  Moderní galerie v Praze 1926 (kat. výst.), Moderní galerie, Praha 1926.
 • Hartmann-Procházka 1966
  Petr Hartmann – Václav Procházka, Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Macková 1966
  Olga Macková, Sbírka francouzského umění, Národní galerie v Praze, Praha 1966.
 • Uhrová-Müllerová-Vlček 2003
  Olga Uhrová – Katarína Müllerová – Tomáš Vlček (eds.), Francouzské umění 19. a 20. století, Národní galerie v Praze, Praha 2003.
 • Macková-Štech 1962
  Sbírka francouzského umění: Národní galerie v Praze (kat. exp.), Národní galerie v Praze, Praha 1962.
 • Kesner 1965, 63
  Ladislav Kesner, Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském paláci, Sportovní a turistické nakl., Praha 1965
 • Poletti-Richarme 2003
  Michel Poletti – Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur. Catalogue raisonné de lʼoeuvre édité, Éditions E. C. Expressions Contemporaines & Les Éditions de lʼAmateur, Paris 2003.
 • Poletti-Richarme 2003, 180
  Michel Poletti – Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur. Catalogue raisonné de lʼoeuvre édité, Éditions E. C. Expressions Contemporaines & Les Éditions de lʼAmateur, Paris 2003.
 • Volné směry XXIV 1926, 32