Triptych s Trůnící Pannou Marií s dítětem s anděly, světicemi a světci (levé křídlo)

Bernardo Daddi
(1327 - 1349)
cca 1340