Trůnící Panna Marie s dítětem

Bonanat Zaortiga
1430 – 1435