Tobiáš s andělem

Anonym
konec 17. století nebo počátek 18. století