Název Tobiáš s andělem
Místo vzniku Španělsko (?)
Datování konec 17. století nebo počátek 18. století
Provenience umělecký obchod „Klenoty“, Praha, 1972
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1972
Inventární číslo P 6172
Katalogové číslo 49
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 370 mm / šířka 172 mm / Hloubka 190 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠTĚPÁNEK 1983, s. 78
    Pavel Štěpánek, Nuevas esculturas españolas en Checoslovaquia, Apotheca, Revista del Departamento de Historia del Arte Universidad de Córdoba, 1983, s. 69–99.
  • ŠTĚPÁNEK 1989−1990
    Pavel Štěpánek, Španělské umění 17. a 18. století z československých sbírek, kat. výst., Středočeská galerie, Praha 1989.
  • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 124–125
    Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.

Námětem řezby je archanděl Rafael, který vedl biblického Tobiáše do bezpečí. Děcko je v tomto případě oděno do kápě s připevněnými mušlemi, které lze interpretovat v obecné rovině jako symboly poutníka, anebo ve zkonkrétněné představě jako odznaky cesty do Santiaga de Compostela. Toto putování lze pak symbolicky ztotožnit i s putováním pozemským životem. Pokročilý kontrapost zařazuje práci na konec 17. nebo spíše na počátek 18. století. Dynamismus šatů a vztahu dítěte a dospělé postavy anděla připomíná vzdáleně První kroky Ježíše od Juana Porcela (Valladolid, soukromá sbírka). Polychromie je však na Španělsko neobvykle skromná a bez typického estofada; nejspíše se jedná o zlidovělou verzi.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020