Klečící Panna Marie

Anonym
přelom 16. a 17. století