Fragment Ukřižovaného Krista

Anonym
počátek 17. století