Fragment Ukřižovaného Krista

Název Fragment Ukřižovaného Krista
Místo vzniku Španělsko
Datování počátek 17. století
Provenience sbírka Richarda Pfefferkorna, před 1962 (dílo deponováno v Národní galerii v letech 1962–1972)
Způsob nabytí zakoupeno v roce 1972
Inventární číslo P 6125
Katalogové číslo 41
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 135 mm / šířka 40 mm / Hloubka 40 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 117–118
    Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.
Prameny
  • PFEFFERKORN PŘEVOD 1972
    Protokol o převzetí tří soch do úschovy z majetku Richarda Pfefferkorna ze 14. srpna 1962 a potvrzení o jejich zaplacení z 1972 [ANG, fond NG 1971−1975, Akvizice, konfiskace—Richard Pfeffer- korn]

Ve španělském sochařství se dostalo značné pozornosti drobným soškám z exotického materiálu. Nevznikaly ani tolik na domácí půdě, jako v oblastech, které Španělé buď obsadili (Filipíny, Goa – společně s Portugalskem tvořily jedno království v letech 1580–1640), nebo s nimi obchodovali. Fragment těla Ukřižovaného ze sbírek NGP je však jasně evropského typu, s celkem přesně modelovanými anatomickými rysy, se skloněnou hlavou, lemovanou bohatě zkadeřenými vlasy a vousy. Torzo je pojato jako atletické tělo s podrobně popsanou muskulaturou, kryté jen rouškou poměrně ploché řezby. V jejích záhybech nacházíme drobné zbytky polychromie estofado, která vede k závěru, že se jedná o španělskou práci z doby kolem roku 1600.

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020