Panna Marie s dítětem se svatým Janem Křtitelem

Anonym
kolem 1550