Truchlící Panna Marie z Kalvárie

Anonym
konec 15. století