Trůnící Panna Marie s dítětem (Sedes Sapientiae)

Anonym
13. století