Trůnící Panna Marie s dítětem (Sedes Sapientiae)

Název Trůnící Panna Marie s dítětem (Sedes Sapientiae)
Místo vzniku Španělsko – Katalánsko nebo Kastilie
Datování 13. století
Provenience sbírka Josefa Weissbergera (1880–1943), před 1913; Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 1913–1949
Původní umístění Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Způsob nabytí získáno v roce 1949 (převedeno z Uměleckoprůmyslového musea v Praze)
Inventární číslo P 4515
Předchozí inventární čísla DP 295
Katalogové číslo 31
Tematický celek Španělské malířství a sochařství 13.-19. století
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 470 mm / šířka 160 mm / Hloubka 140 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. PRAGUE 2014−2015, s. 180
  Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavla Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas, Otevři zahradu rajskou, Benediktini v srdci Evropy, 800–1300, kat. výst., Národní galerie Praha, Praha 2014–2015.
 • KOTKOVÁ 2014, s. 129
  Olga Kotková (ed.), German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200–1550, Illustrated summary catalogue, The National Gallery in Prague, Prague 2014.
 • ŠTĚPÁNEK 2019, s. 104
  Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century, Illustrated Summary Catalogue, Prague 2019.
Prameny
 • UPM SEZNAM 1949
  Potvrzení o převzetí um. děl Národní galerií v Praze z Uměleckoprůmyslového muzea, 4. října 1949. [ANG, fond NG 1945−1958, Akvizice, Depozita – UPM]
 • UPM INVENTÁRNÍ KNIHA 1913
  Inventární kniha Uměleckoprůmyslového muzea pro rok 1913 [Uměleckoprůmyslové muzeum, centrální evidence sbírek]

Soška typu Sedes Sapientiae je pravděpodobně prací katalánské provenience, což lze v obecné poloze potvrdit srovnáním s řadou plastik v Muzeu Frederica Marése v Barceloně, jehož zakladatel, sám sochař, zaměřil svůj sběratelský zájem na španělskou plastiku. V dlouhé řadě katalánských Madon („Marededeu“) tu najdeme množství obdob a vazeb. Bohužel většina srovnatelných exponátů je neznámého původu (sběr pochází převážně z období po občanské válce), a nelze tudíž přesněji lokalizovat vznik díla. Všechny plastiky mají shodnou hieratickou kompozici – dítko (Ježíš) je posazeno v klíně matky a gestikulace rukou odpovídá dobové zvyklosti, která se odráží též v prvcích módy: jde zejména o oválný, až okrouhlý dekolt, podobně jako o podložku pro korunu, která časem vymizela. Jako nejbližší komparaci k sošce z Národní galerie Praha lze uvést právě dřevořezby z Muzea Frederica Marése (čísla odpovídají katalogu Fons del Museu Frederic Marès: Catàleg d’escultura i pintura medievals, Barcelona 1991, Francesca Español, ed.): jsou to především č. kat. 71 (srov. zejména podložku koruny a celkovou kompozici), č. kat. 72 (výstřih), č. kat. 77 (typ postavy), č. kat. 272 (fyziognomie tváře i výstřih), č. kat. 277 a č. kat. 284 (celkový vzhled).

Martina Jandlová (Štěpánek 2019 – kráceno) 2020