Panna Marie s dítětem a svatým Petrem, svatým Bernardem z Clairvaux a donátorem

Alonso Cano
(1601 - 1667)
1653 – 1657