Dvojice putti – alegorie Malířství

(1717 – 1787)
Název Dvojice putti – alegorie Malířství
Datování
Provenience Uměleckoprůmyslové museum v Praze, do 1949
Způsob nabytí získáno 1949
Inventární číslo P 4534
Předchozí inventární čísla DP 314
Katalogové číslo 104
Tematický celek Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550-1800
Sbírka Sbírka starého umění
Druh uměleckého díla socha
Rozměry
výška 19 cm / šířka 8 cm / Hloubka 6 cm
Materiál
Technika
Literatura
 • KAT. NG 1949, 1955, 1960, 69
  Vladimír Novotný – Jaroslav Pešina – Jiří Mašín, Národní galerie v Praze. Sbírka starého umění, kat., Praha 1949, 1955, 1960.
 • KAT. NG 1971, 56
  Oldřich Blažíček – Marie A. Kotrbová – Pavel Preiss – Jaromír Šíp – Olga Pujmanová, Sbírka starého umění Národní galerie v Praze, kat., Praha 1971.
 • KAT. NG 1988a, 147
  Jiří Kotalík (ed.), Die Nationalgalerie in Prag I, Prag 1988.
 • BLAŽÍČEK 1943, 166
  Oldřich J. Blažíček, K povahopisu barokové sochařské dílny, Volné směry XXXVI, 1943, s. 157–167
 • BLAŽÍČEK 1983, 16
  Oldřich J. Blažíček, Bildhauerskizzen des böhmischen Barock, in: Leopold Netopil – Franz Wagner (edd.), Imagination und Imago. Festschrift Kurt Rossacher. Zum 65. Geburtstag von Kurt Rossacher und zum zehnjährigen Bestandsjubiläum des Salzburger Barockmuseums (Nr. 9 der „Schriften des Salzburger Barockmuseums“), Salzburg 1983, s. 9–18
 • BLAŽÍČEK 1991, 19
  Oldřich J. Blažíček, Modelová praxe v české barokové plastice, in: Barokní umění a jeho význam v české kultuře. Sborník sympozia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986, Praha 1991, s. 14–20
 • Kat. Leningrad 1974
  Iskusstvo češskogo barokko, Leningrad 1974.
 • Kat. Londýn, Birmingham 1969
  Baroque Art in Bohemia, kat. výst., Victoria & Albert Museum, London, City Museum & Art Gallery, Birmingham, Arts Council, London 1969.
 • Kat. Miláno 1966, 131
  L´Arte del Barocco in Boemia, Palazzo Reale, Milano 1966.
 • Kat. NG 1970
  Umění českého baroku. Soubor vystavený roku 1969 v Londýně a v Birminghamu, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, Praha 1970.
 • Kat. NG 1980, 15-16
  Oldřich J. Blažíček – Pavel Preiss, Ignác Platzer. Skici, modely a kresby z pražské sochařské dílny pozdního baroku, Jiřský klášter, Národní galerie v Praze, Praha 1980.
Prameny
 • Blažíček 1974/1982 
  ANG, fond Oldřich Jakub Blažíček (1914–1985), Rukopisy, Oldřich J. Blažíček, Sochařství 17. a 18. století v Národní galerii – manýrismus a barok – pro Sbírky Národní galerie v Praze / Katalogy stálých expozic Národní galerie v Praze /, sv. 2, Staré české umění, Jiřský klášter, 1974–1982, strojopis, př. č. AA 3260
 • Depozitní revers 1949, 3
  ANG, fond NG, Akvizice 1945–1958, Depozita, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, depositní revers, 4. 10. 1949

Skica architektonické plastiky pro neznámou palácovou či zámeckou atiku představuje patrně Malířství nebo Sochařství z řady alegorií umění a věd. Reliéfně pojatá, a přece objemově důrazná skupinka patří k nejživěji modelovaným skicám z Platzerovy vlastní ruky. Podrobné vypracování nese vpředu stopy uhlazování štětcem, vzadu je pojednání zběžné, plošně seřezávané. V hravosti dětí, v skladebné vyváženosti a plastičnosti tohoto nevelkého celku se příznačně setkaly rysy obou slohových názorů, jež vymezovaly umělcovu sochařskou tvorbu – rokoka a klasicismu – a kolem roku 1760 působily ještě velmi vyrovnaně. Ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy se dochovaly dvě obdobné dvojice, dokonce asi z téže návrhové řady (inv. č. 19.848, 19.849).

Tomáš Hladík 0000