Pohled na Grein na Dunaji

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Grein na Dunaji
Datování 1636
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31200
Katalogové číslo 28
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Crain / Danubius fluvius
Rozměry
výška 125 mm / šířka 273 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Kat. Praha 1983, kat. č. 29
  Gabriela Kesnerová – Anthony Griffiths, Václav Hollar: Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1983.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. II/31
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Springell 1963, kat. č. LXXXIV
  Francis Springell, Connoisseur & diplomat: the Earl of Arundel's Embassy to Germany in 1636 as Recounted in William Crowne's Diary, the Earl's Letters and other Contemporary Sources with a Catalogue of the Topographical Drawings Made on the Journey by Wenceslaus Hollar, Maggs, London 1963.
 • Sprinzels 1938, č. 261
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. II/95
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Kresba, jež byla nepochybně dokončena v ateliéru podle předchozích skic, zapadá do Hollarova stylu zklidněných pohledů na říční břehy s charakteristickou stylizací forem, poněkud zjednodušující objekty. Jak architektura, tak přírodní tvary koexistují v harmonickém propojení. Dominují zde výrazné světlehnědé a šedomodré tóny. Další verze tohoto pohledu náleží ke skupině pozdějších kreseb podle Hollara a je dílem kopisty (Volrábová 2017, kat. č. A.II/8; inv. č. K 31233).

Alena Volrábová 2020