Pohled na Grein

Václav Hollar  – napodobitel
(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Grein
Datování pravděpodobně po roce 1700
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31233
Katalogové číslo 42
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis nápis hnědě naspodu v pásu travnatého břehu: Danubius
Rozměry
výška 130 mm / šířka 311 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Denkstein 1978, tab. 47
    Vladimír Denkstein, Václav Hollar: Kresby, Praha 1978
  • Sprinzels 1938, č. 262
    Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
  • Volrábová 2017, kat. č. A.II/8
    Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Kopie podle kresby z Národní galerie Praha (Volrábová 2017, kat. č. II/95, inv. č. K 31200) nese všechny znaky kreseb Hollarova napodobitele (inv. č. K 31214, K 31194, K 31208, K 31234, K 31217, K 31197). Navíc se při vyřazení tohoto díla z Hollarova œuvru můžeme opřít o filigrán, jenž odpovídá pozdějšímu typu papíru (podobně jako u inv. č. K 31217 a K 31194). Jako na několika jiných kresbách, které napodobují Hollarův styl, také zde vidíme lodě, na nichž však na rozdíl od Arundelových nevlají anglické vlajky. Nakonec – kresba není signována ani datována, jen v popředí je v části porostu napsáno „Danubius“ rukopisem odlišným od Hollarova a v místě, kam sám Hollar názvy řek nevpisoval.

Alena Volrábová 2021