Pohled na Rüdesheim

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Rüdesheim
Datování 1636
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31223
Katalogové číslo 18
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Značeno vpravo dole: 12 May 1636
Nápis Rüdesheim / Bingen / Rhenus fl.
Rozměry
výška 106 mm / šířka 217 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Denkstein 1977a, tab. 31
  Vladimír Denkstein, Wenceslaus Hollar: Zeichnungen, Prag 1977
 • Denkstein 1978, tab. 31
  Vladimír Denkstein, Václav Hollar: Kresby, Praha 1978
 • Kat. Praha 1983, kat. č. 22
  Gabriela Kesnerová – Anthony Griffiths, Václav Hollar: Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1983.
 • Sprinzels 1938, č. 206
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. II/40
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Jedním z měst s dávnou historií na povodí řeky Rýna, která družina Thomase Howarda, hraběte z Arundelu, po cestě spatřila, byl Rüdesheim. Hollara místo zajímalo, jak lze soudit ze tří grafických realizací pohledu na toto město. Nejstarší z nich byl zařazen do série Amoenissimae Aliquot Locorum ... (P 708, NH 126), která vyšla již v roce 1635. Tento pohled je naší kresbě velmi podobný, zobrazuje tutéž část hradeb nad řekou, i když viděných z druhé strany. Nicméně kresba je datována ke dni 12. května 1636. Snadno také rozeznáme Arundelovu loď, která zde právě proplouvala. William Crowne ve svém deníku z cesty o tomto místě píše, že zde potkávali válkou zbídačené lidi, jimž dal Arundel almužnu (Springell 1963, s. 59). O válečných útrapách však Hollarova kresba mlčí, stejně jako je tomu na dalších kresbách míst, která v té době prokazatelně těmito událostmi trpěla. Kreslířskou kvalitou náleží list k nejlepším ze série z Arundelovy cesty. Repusoár zde nezvykle netvoří vodní hladina, pohled je zachycen ze břehu a v popředí jej oživují trouchnivějící klády. Jako kompozičně vděčný motiv zde sloužila věž – prvek, s nímž se setkáváme i na dalších Hollarových kresbách. Tentokrát jde o hradební strážní věž Adlerturm, postavenou v 15. století podle vzoru Eschenheimer Turm ve Frankfurtu nad Mohanem. Do městské brány, vedle níž vidíme porostlou pergolu, směřuje osamocený pocestný. Ve skutečnosti však musel být výjev velmi odlišný, vezmeme-li v úvahu výše zmíněné svědectví v Crowneho deníku. Můžeme uvažovat, že Hollar pro tento list, který dokončil v ateliéru, použil skici jak z Arundelovy mise, tak i starší náčrty, jež si zde pořídil již mnohem dříve, jak jsme uvedli výše. V Národní galerii Praha existuje ještě druhá verze kresby, avšak její rukopis je odlišný a pravděpodobně jde o práci jiné, pozdější ruky (Volrábová 2017, kat. č. A.II/7). Náleží do skupiny kopií podle kreseb z Hollarovy série z této cesty (K 31194, K 31214, K 31217, K 31197, K 31208).

Alena Volrábová 2020