Pohled na Rüdesheim

Václav Hollar  – napodobitel
(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Rüdesheim
Datování pravděpodobně po roce 1700
Provenience sbírka A. Grahl, Drážďany (Lugt 1199); Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31234
Katalogové číslo 41
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis Bingen – Rhenus fl
Rozměry
výška 130 mm / šířka 311 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Denkstein 1978, tab. 31
  Vladimír Denkstein, Václav Hollar: Kresby, Praha 1978
 • Kat. Helsinky 1987, č. 18
  Barokin Faidette Prahau Kanallisgalleriasta, kat. výst., Helsinki 1987.
 • Kat. Milán 1966, s. 67
  L’Arte del Barocco in Bohemia, kat. výst., Palazzo reale, Milano 1966.
 • Kat. Mohuč 1987, kat. č. 64
  Wenzel Hollar 1607–1677: Reisebilder vom Rhein: Städte und Burgen am Mittelrhein in Zeichnungen und Radierungen, kat. výst., Landesmuseum Mainz, Mainz 1987.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. II/27
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Sprinzels 1938, č. 205
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. A.II/7
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Jde o poměrně věrnou kopii podle pohledu na Rüdesheim ze sbírky Národní galerie Praha (Volrábová 2017, kat. č. II/40, inv. č. K 31223). Rukopis se od originálu liší, podobně jako u dalších listů ze skupiny kreseb Hollarova napodobitele (inv. č. K 31214, K 31194, K 31208, K 31233, K 31217, K 31197). Největší rozdíl oproti originálu představuje umístění lodí – zatímco v původním pojetí jsou ve středním plánu u břehu, zde plují v pozadí na hladině řeky. Mezi pracemi Hollarova napodobitele se kresba ocitla zejména pro rozvolněný rukopis – blízký ostatním ve skupině –, zde zjevně nejistý, zejména v případě zobrazení architektury.

Alena Volrábová 2021