Pohled na Lahneck – Lahnstein

Václav Hollar  – napodobitel
(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Pohled na Lahneck – Lahnstein
Datování pravděpodobně po roce 1700
Provenience sbírka Wellesley; zakoupeno v roce 1889 ze sbírky Vojtěcha Lanny do Národního muzea; Hollareum
Způsob nabytí převzato z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31208
Katalogové číslo 40
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Nápis ...Apelle – Lahneck / Rhenüs flus 1636
Rozměry
výška 131 mm / šířka 310 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Denkstein 1978, tab. 21/22
  Vladimír Denkstein, Václav Hollar: Kresby, Praha 1978
 • Kat. Manchester 1963, kat. č. 194
  F. G. Grossmann, Wenceslaus Hollar 1607–1677, Drawings, Paintings, Etchings, kat., City Art Gallery, Manchester 1963.
 • Kat. Mohuč 1987, kat. č. 37
  Wenzel Hollar 1607–1677: Reisebilder vom Rhein: Städte und Burgen am Mittelrhein in Zeichnungen und Radierungen, kat. výst., Landesmuseum Mainz, Mainz 1987.
 • Kat. Praha 1983, kat. č. 19
  Gabriela Kesnerová – Anthony Griffiths, Václav Hollar: Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1983.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. II/24
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Sprinzels 1938, č. 195
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. A.II/6
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Jedná se o kopii podle kresby pohledu na Lahnstein z Národní galerie Praha (Volrábová 2017, kat. č. II/25, inv. č. K 31224) a další list ze skupiny kreseb Hollarova napodobitele ze sbírky Národní galerie Praha (inv. č. K 31214, K 31194, K 31234, K 31233, K 31217, K 31197). Zatímco na originále táhnou Arundelovu loď proti proudu koně, zde ji autor kresby zobrazil poklidně plující na hladině. To bylo možná jednou z příčin, proč se u této skupiny kreseb uvažovalo o tom, že díla vznikla na zpáteční cestě, kdy se poselstvo plavilo po proudu Rýna směrem do Nizozemí. Srovnáním s Hollarovým originálem vyvstanou zjevné rozdíly zejména v rukopisu, který je zde rozvolněný. Stafáž, ale i další detaily kresby – například na architektuře – jsou oproti Hollarovu pečlivému a důslednému rukopisu jen náznakové.

Alena Volrábová 2021