Španělské malířství a sochařství 13.-19. století Soupisový katalog "Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century. Illustrated Summary Catalogue" ze sbírek Národní galerie v Praze tvoří soubor 49 obrazů a soch. Disparátní soubor děl z historických i novodobých sbírek zahrnuje jak díla mimořádná (El Greco, Goya, Murillo, Ribera), tak díla kvalitativně marginální. Katalog představuje shrnutí uměleckohistorického průzkumu jednotlivých děl, ale též výsledků restaurátorských analýz a archívních rešerší. Je v pořadí již osmým svazkem dlouhodobého projektu podrobné katalogizace malířských a sochařských souborů Sbírky starého umění NGP.

Ósacký a kjótský dřevořez Dřevořez ósacké a kjótské provenience ve sbírce Národní galerie Praha představuje soubor cca 500 děl, která tvoří specifický konvolut v rámci významného souboru téměř 5 000 japonských dřevořezů, které jsou v NGP přechovávány. Jejich podstatná část pochází z někdejší sbírky Josefa Joe Hlouchy, katalog těchto děl je tedy mimo jiné příspěvkem k badatelské práci, která mapuje činnost sběratelů japonského umění spojených s českým a středoevropským prostředím (projekt GAČR č. 15-16130S – „Sběratelé japonských dřevořezů v Čechách“). Kromě toho jsou v katalogu jednotlivá díla představena na pozadí historického a technologického vývoje japonského dřevořezu, od počátečních černobílých tisků až k vrcholným a pozdějším vícebarevným tiskům, od 18. až po rané 20. století.

Kresby Václava Hollara Národní galerie v Praze uchovává poměrně početnou a kvalitní kolekci kreseb významného grafika a kreslíře Václava Hollara (1607-1677) - celkem 35 listů. Některé práce z této sbírky vznikly již v roce 1628 nebo 1633/5, kdy Hollar pobýval v Německu. Nejvíce jsou však zastoupeny kresby z autorovy cesty po Rýně, Mohanu a Dunaji s jeho budoucím mecenášem Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu, se kterým odešel v roce 1636 do Londýna, kde se nadále usadil. Sbírka obsahuje také příklad kresby z umělcova anglického pobytu, nebo z Antverp, kde působil mezi léty 1644-1652. Z Hollarových pozdních let - tzv. druhého anglického období – se Národní galerii nedávno podařilo zakoupit dvě výjimečné práce vzniklé v marockém městě Tangeru, které Hollar navštívil v roce 1669. V pražské sbírce tedy nalezneme příklady kreseb všech základních životních etap Václava Hollara, a zároveň poměrně pestrou škálu jeho uměleckých projevů a technik. Během badatelské práce na soupisovém katalogu Hollarova kreslířského díla, který vyšel v roce2017, byly však některé práce ze sbírky Národní galerie z jeho œuvru vyřazeny. Nicméně jde o zajímavá badatelská zjištění, která zde také publikujeme mimo jiné proto, že některé kresby byly připsány jiným významným umělcům.