Španělské malířství a sochařství 13.-19. století Soupisový katalog "Spanish Painting and Sculpture from the 13th to the 19th Century. Illustrated Summary Catalogue" ze sbírek Národní galerie v Praze tvoří soubor 49 obrazů a soch. Disparátní soubor děl z historických i novodobých sbírek zahrnuje jak díla mimořádná (El Greco, Goya, Murillo, Ribera), tak díla kvalitativně marginální. Katalog představuje shrnutí uměleckohistorického průzkumu jednotlivých děl, ale též výsledků restaurátorských analýz a archívních rešerší. Je v pořadí již osmým svazkem dlouhodobého projektu podrobné katalogizace malířských a sochařských souborů Sbírky starého umění NGP.

Ósacký a kjótský dřevořez Dřevořez ósacké a kjótské provenience ve sbírce Národní galerie Praha představuje soubor cca 500 děl, která tvoří specifický konvolut v rámci významného souboru téměř 5 000 japonských dřevořezů, které jsou v NGP přechovávány. Jejich podstatná část pochází z někdejší sbírky Josefa Joe Hlouchy, katalog těchto děl je tedy mimo jiné příspěvkem k badatelské práci, která mapuje činnost sběratelů japonského umění spojených s českým a středoevropským prostředím (projekt GAČR č. 15-16130S – „Sběratelé japonských dřevořezů v Čechách“). Kromě toho jsou v katalogu jednotlivá díla představena na pozadí historického a technologického vývoje japonského dřevořezu, od počátečních černobílých tisků až k vrcholným a pozdějším vícebarevným tiskům, od 18. až po rané 20. století.

Kresby Václava Hollara Národní galerie v Praze uchovává poměrně početnou a kvalitní kolekci kreseb významného grafika a kreslíře Václava Hollara (1607-1677) - celkem 35 listů. Některé práce z této sbírky vznikly již v roce 1628 nebo 1633/5, kdy Hollar pobýval v Německu. Nejvíce jsou však zastoupeny kresby z autorovy cesty po Rýně, Mohanu a Dunaji s jeho budoucím mecenášem Thomasem Howardem, hrabětem z Arundelu, se kterým odešel v roce 1636 do Londýna, kde se nadále usadil. Sbírka obsahuje také příklad kresby z umělcova anglického pobytu, nebo z Antverp, kde působil mezi léty 1644-1652. Z Hollarových pozdních let - tzv. druhého anglického období – se Národní galerii nedávno podařilo zakoupit dvě výjimečné práce vzniklé v marockém městě Tangeru, které Hollar navštívil v roce 1669. V pražské sbírce tedy nalezneme příklady kreseb všech základních životních etap Václava Hollara, a zároveň poměrně pestrou škálu jeho uměleckých projevů a technik. Během badatelské práce na soupisovém katalogu Hollarova kreslířského díla, který vyšel v roce2017, byly však některé práce ze sbírky Národní galerie z jeho œuvru vyřazeny. Nicméně jde o zajímavá badatelská zjištění, která zde také publikujeme mimo jiné proto, že některé kresby byly připsány jiným významným umělcům.

Staří mistři II Staří mistři II představují to nejlepší z unikátních fondů NGP a jejich partnerů ⁠–⁠ např. ojedinělou kolekci ikon, jež se dochovala v Praze a jež přibližuje mimořádnou osobnost sběratele Nikodema P. Kondakovova. Představena je zcela výjimečná kolekce italské malby 14. a 15. století, která byla z větší části shromážděna Františkem Ferdinandem d´Este. Tato sbírka je nejpočetnějším souborem tzv. italských primitivů dochovaná mimo vlastní území Itálie a umožňuje sledovat uměleckou tvorbu v italských městech Sieně, Florencii, Benátkách či Padově. Sbírkovou expozice zpřístupněnou v roce 2020 ve Šternberském paláci prezentuje výběrový katalog editorky Olgy Kotkové. Nejvýznamnější exponáty představují autoři publikace (Martina Jandlová Sošková, Olga Kotková, Lucie Němečková a Marius Winzeler) zejména prostřednictvím konkrétních příběhů uměleckých děl a jejich ikonografických výkladů. Jednotlivé kapitoly v rámci chronologicky řazeného průvodce uvozují stručné kulturněhistorické texty. Tento katalog navazuje na již vydaný svazek „Staří mistři I“ zahrnující díla vystavená od roku 2019 ve Schwarzenberském paláci.

Manýristické a barokní sochařství v Čechách a na Moravě 1550–1800 Soupisový katalog zahrnuje sochařská díla z období pozdní renesance a baroka v majetku Národní galerie v Praze a dále barokní řezby zapůjčené do dlouhodobých expozic Sbírky starého umění různými vlastníky. Historie tohoto poměrně mladého sbírkového fondu sahá od první poloviny 20. let minulého století do současnosti. Za výrazným rozmnožením souboru stála osobnost Vincence Kramáře, meziválečného ředitele OSVPU a Státní galerie, za jeho odborné zhodnocení vděčíme pak zejména Oldřichu J. Blažíčkovi.