Střelnice ve Štrasburku

(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677)
Název Střelnice ve Štrasburku
Datování 1629 – 1630
Provenience Hollareum
Způsob nabytí převedeno z Národního muzea v roce 1949
Inventární číslo K 31238
Katalogové číslo 2
Tematický celek Kresby Václava Hollara
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Rozměry
výška 98 mm / šířka 239 mm
Materiál
Technika
Literatura
 • Hirschhoff 1931
  Alexander Hirschhoff, Wenzel Hollar: Strassburger Ansichten und Trachtenbilder aus der Zeit des Dreissigjärigen Krieges, Frankfurt am Main 1931.
 • Kat. Londýn 1983, kat. č. 10
  Antony Griffiths – Gabriela Kesnerová, Wenceslaus Hollar Prints and Drawings from the Collections of the National Gallery, Prague, and the British Museum, London, London 1983.
 • Kat. Praha 1983, kat. č. 3
  Gabriela Kesnerová – Anthony Griffiths, Václav Hollar: Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 1983.
 • Kat. Praha 2007, kat. č. II/8
  Alena Volrábová (ed.), Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar and Europe between Life and Desolation, kat. výst., Národní galerie v Praze, Praha 2007.
 • Sprinzels 1938, č. 113
  Franz Sprinzels, Wenceslaus Hollar and His Drawings / Hollar: Handzeichnungen, Wien 1938.
 • Volrábová 2017, kat. č. I.C/20
  Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): kresby. Soupisový katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2017.

Když Hollar opustil Stuttgart, strávil léta 1629 až 1631 ve Štrasburku, kde působil v grafické dílně Jacoba van der Heyden. Vytvořil zde mimo jiné jednu ze svých původních sérií grafik, kterou byl cyklus Čtyři roční období, tzv. Štrasburský (P 622‒625, NH 62‒65). Zní zde ozvuky prací jednoho z tamních inventorů Jana van de Velde, které se v té době u Hollara projevily v grafikách i kresbách. Mohlo se tak stát jak přímým uměleckým vlivem, tak také na základě požadavku objednavatele či majitele dílny. Patrné je to zejména v podobě stromů, jejichž koruny jaksi tryskají vzhůru jako prameny s pěnou na vrcholu. Jde svým způsobem o poetický styl, jejž si však Hollar dlouho neuchoval a opustil hned poté, co odešel ze Štrasburku. Jediná kresba, která se zmíněným grafickým cyklem souvisí a jež se zachovala, je právě tato, ale nelze o ní říci, že je předlohou k leptu. Není totiž stranově obrácená a ani na rubu zabarvená. Hlavně se však s leptem úplně neshoduje v několika detailech. Jde tedy o kresebnou variantu ke grafikám, jež Hollar v následujících letech často vytvářel.

Alena Volrábová 2020