Andělé vztyčují Kristův kříž

Název Andělé vztyčují Kristův kříž
Datování 1602–1603 nebo 1607
Provenience pravděpodobně sbírka Clary-Aldringen, Teplice
Způsob nabytí kauza Jan Dvořák (1927–2014), zabaveno 1959; zainventováno 1992
Inventární číslo K 57640
Tematický celek Italská kresba
Sbírka Sbírka grafiky a kresby
Druh uměleckého díla kresba
Popis

částečně podlepeno

Rozměry
výška 259 mm / šířka 252 mm
Materiál
Technika
Literatura
  • Martin Zlatohlávek, in: Bora–Zlatohlávek 1997, s. 411, č. k. 213
    Giulio Bora – Martin Zlatohlávek (eds.), I segni dell’arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona, kat. výst., Museo Civico Ala Ponzone (Cremona), Bologna 1997
  • Tanzi 1998, s. 121
    Marco Tanzi, Lungo la Paullese 1. Cremona 1997; epilogo di una civiltà artistica, in: Barbara Agosti (ed.), Quattro pezzi lombardi, Brescia 1998, s. 95–123

Pražská kresba je figurální studií Antonia Marii Vianiho pro část fresky v kupoli cremonského kostela San Pietro al Po, kde je vyobrazen Poslední soud. Pro celou fresku je zachováno velké množství kompozičních a figurálních studií, které se původně nacházely ve sbírce teplických Clary-Aldringenů a dnes jsou uloženy především v Regionálním muzeu v Teplicích, Národné galérii v Bratislavě a v Národní galerii v Praze. I když byly tyto studie původně všechny připsány Vianimu, dnes se zdá, že soubor vytvořilo několik rukou. Otázkou je i datování fresky, a tedy i kreseb, které podle různých dokumentů osciluje mezi léty 1602 až 1607. Diskuse o autorství a datování výmalby kupole v San Pietro al Po i o přípravných kresbách nebyla dosud ukončena, ale výjev z NGP, jemuž se zde věnujeme, odpovídá na základě srovnání s jinými Vianiho kresbami jeho kreslířskému stylu a lze ji považovat za jeho náčrt. Podle papíru, na němž je vytvořena a který je sestřižen do kosoúhelníku se spodní zaoblenou hranou, patří do série listů, které tvořily v celkové sestavě kreslený návrh podoby obrazu Posledního soudu, jenž byl na ukázku pro objednavatele vložen do dřevěného modelu kupole. Zbylé kresby pro tento model jsou uloženy v Národné galérii v Bratislavě.

Martin Zlatohlávek 2022